Prvi Karlovački

Nova vizura Rakovca

14.03.2019

Karlovac

Novi kružni tok imat će radijus 18 metara, a središnji otok krasit će kupski čamac

U sklopu projekta rekonstrukcije Radićeve ulice, na križanju nekad glavne gradske ulice s Domobranskom ulicom gradi se novi kružni tok. Nakon Dubovca, Švarče, kao većih i nekoliko manjih u gradu svoj će kružni tok dobiti i Rakovac.
Podsjetimo radi se o zajedničkom projektu Grada Karlovca, Vodovoda i kanalizacije te tvrtke HEP-DS d.o.o., Elektre Karlovac koji se odnosi na zamjenu kanalizacije, izgradnju vodovoda, kabelske kanalizacije te na kraju i rekonstrukciju nogostupa i izgradnju novog rotora. Sve je skupa vrijedno 15,2 milijuna kuna.
Time se mijenja vizura ovog dijela grada moglo bi se reći na dijelu gdje se spajaju stari i „novi“ Rakovac. U ovom dijelu grada zadnje veće građevinske promjene bile su u vrijeme buma stambene izgradnje u Karlovcu šezdesetih godina. Tada je izgrađena većina sadašnjih stambenih zgrada, a među posljednjima izgrađena je deseterokatnica na samom križanju Domobranske i Radićeve, starijima poznatija po ugostiteljskom objektu koji je nosio ime gostionica „Sport“, odnosno kultno mjesto „kod Miloša“.
Tu je nekoliko ključnih objekata u gradu, Mala škola, koja je danas dio Gimnazije, zatim sama Gimnazija te Školska sportska dvorana Mladost koja je izgrađena 1967. godine, Vunsko polje te Korana, a sve će sada biti povezano kružnim tokom.
Rotor će imati četiri kraka, prema Radićevoj, Domobranskoj ulici, Ulici Rakovac i prilazu hotelu Srakovčić i sportskoj dvorani. Prema podacima koje smo dobili iz gradske uprave o tehničkim podacima o rotoru unutrašnji radijus zakrivljenosti rotora je predviđen devet metara, vanjski radijus je predviđen 18 metara, a vozna traka rotora trebala bi biti široka sedam metara. Zaštitni pojas od dva metra predviđen je uz unutrašnji radijus rotora, a namijenjen je za promet šlepera i specijalnih vozila, pojašnjavaju u gradskoj upravi.
Za sigurniji i lakši promet pješaka preko razdjelnih otoka predviđeni su pješački prijelazi širine tri metra za pješake i 1,5 metar za bicikliste. Na mjestima prijelaza pješaka preko otoka predviđen je prekid razdjelnih otoka, širine jedan metar više od same širine prijelaza, tako da ne postoji barijera za osobe s posebnim potrebama, stoji u odgovoru.
Predviđeno je i posebno krajobrazno uređenje rotora, a koje će sadržavati neke od glavnih karlovačkih simbola.
Osmišljeno je po uzoru na rijeku i obalu rijeke tako da se središnjim dijelom rotora provlači korito rijeke izvedeno od oblutaka i većih oblih kamena. Dio površine formiran je kao manje plohe travnjaka, zatim plohe cvjetnjaka na koje se sezonski sadi cvijeće. Na sredinu rotora postavlja se instalacija kupskog čamca, kažu u Gradu.
Rekonstrukcija Radićeve počela je 1. rujna prošle godine, a rok za završetak je 180 radnih dana, ali uz ogradu da radove mogu produljiti nepovoljni vremenski uvjeti. Budući da je ova zima bila naklonjena građevinarima, za vjerovati je da će radovi biti završeni u roku. (kb)

Foto  Dinko Neskusil