Razgovor: Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana

"Nikola Tesla nije nikada otišao iz Karlovca, ali nije imao pozornost koju zaslužuje"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Nedavno je predstavljeno idejno rješenje i vizualni identitet budućeg "Doma Nikole Tesle". To je projekt koji privlači veliko zanimanje Karlovčana i koji bi, kada bude gotov, trebao postati nova karlovačka atrakcija. O tom velikom projektu razgovarali smo sa zamjenicom župana Martinom Furdek Hajdin.

  Neki kažu da ovaj projekt znači povratak Nikole Tesle u Karlovac, a neki da on nikad nije ni otišao iz Karlovca. Koje je vaše mišljenje?

  -Istina je da Nikola Tesla nije nikada otišao iz Karlovca, ali možda nije imao tu pozornost, koju zaslužuje. Činjenica je da je boravio u Karlovcu i da je pohađao Gimnaziju, tadašnju Realku. Tesla zaista nije nikada otišao iz Karlovca, ali je možda bolje reći da je bio u tišini.

  Ovaj projekt bio je pod radnim nazivom "Dom Nikole Tesle", ali je na nedavnom predstavljanju dobio novo ime. Kako je došlo do toga?

  -Naš prvi naziv bio je "Dom Nikole Tesle", a novi naziv je "Experience centar Nikola Tesla" ili "Centar iskustava Nikola Tesla". Do promjene naziva došlo je jer je projektni tim upravo bio motiviran radom Nikole Tesle i vodom, da jednostavno prije i poslije Nikole Tesle ništa nije bilo isto. Tako je zgrada dobila jednu ideju vodilju. Projektirana je da kade se u nju uđe i kad se njom hoda i kad se steknu iskustva u toj zgradi, ništa više jednostavno neće biti isto. Zbog toga je konačni naziv "Experience centar Nikola Tesla".

  Kakav će biti put kroz "Experience centar Nikola Tesla"?

  -Krećemo, naravno, iz Smiljana, mjesta u kojem je Nikola Tesla rođen. Težište jest na onom vremenu, koje je proveo u Karlovcu, na ona znanja i one inicijative ili motive koji su se dogodili, motivacije da on počne promišljati kao znanstvenik. Ona njegova radoznalost dok je gledao okoliš u kojem je živio. Znamo da su ga rijeke najviše motivirale, imao je iskustvo vezano uz rijeku Koranu. I to su bili određeni motivi, koji su ugrađeni u ovaj projekt. Voda je lajtmotiv. Djeluje možda malo trivijalno u odnosu na Karlovac i četiri rijeke, međutim vizual koji je nastao, koji je prezentiran, djeluje tako kao da je oduvijek prisutan, toliko prirodan. Upravo geografski prikazano je kako naše rijeke izgledaju u tlocrtu grada pretvorene u munje i tom plavičastom bojom, koja blješti uz naslov Nikola Tesla. Zaista je vrlo jednostavan i pamtljiv motiv, koji će se vezati uz ovaj projekt.

  Značajan utjecaj na Teslin život imalo je školovanje u Karlovcu, no dojam je da se o tome malo zna. Koliko će to biti istaknuto u projektu?

  -Njegova biografija govori o školovanju u Karlovcu, o vrijednim ljudima, njegovim profesorima, koji su ga učili i kojima bi mi Karlovčani morali dati značaj, koji zaslužuju. Ja bih ovdje istaknula profesora Martina Sekulića, koji je bio Teslin profesor i kojeg je on često citirao. Upravo su ga znanja, koja je naučio od njega, na neki način i kreirala. Znamo da je jedan od naših poznatih Karlovčana rekao da je Nikola u Karlovcu postao Tesla.

  Zgrada će biti višenamjenska, što će sve biti u njoj?

  -Nepromjenjivo je da ta zgrada ne može biti samo škola i ne može biti samo muzej, nego smo pokušali integrirati više sadržaja, koji će biti međusobno održivi i mogu zajedno suživjeti, da to ne bude prostor, koji će povremeno i tek ponekad posjetiti građani, učenici i turisti. Zadovoljna sam izgledom, mi smo prije imali jedno rješenje, koje je na neki način bilo i malo konzervativnije. Ovdje je sada angažiran tim mladih ljudi, pet mladih arhitekata s područja Karlovačke županije, koji imaju radno iskustvo. To su inženjeri, koji imaju sva ovlaštenja, ali po mojoj procjeni i još dovoljno mladosti, kreativnosti i nesputanosti, koja se upravo utjelovila u ovom projektu. To je jedna suvremena zgrada, koja se veže uz postojeću, koja je zaštićena kao dio povijesne cjeline Rakovca. To je jedan profinjeni spoj povijesti i suvremene arhitekture.

  Je li zgrada rađena tako da će omogućiti odvijanje raznih sadržaja?

  -Zgrada ima jednu vrstu jednostavnosti i otvorenosti i ono što u samoj promociji projekta ističemo, to je transparentnost i povezivost, a istovremeno može biti i jedna izolacija prostora za znanstveni rad. Inovativni rad u tišini, to je kvaliteta tog prostora da on može služiti u isto vrijeme mnogima. Naravno da današnja tehnologija i tehnika omogućavaju instalacije, koje vam onda scenarije korištenja pojedinog prostora mogu zaista mijenjati u 24 sata u više vrsta namjena. Ukoliko zgradu na taj način opremimo, zaista će biti mogućnost konzervativnog predavanja i školskog sata od 45 minuta, međutim mislim da će biti jedna nesputana kreacija, koja će omogućavati učenicima i djeci vrtićke dobi, a da ne kažem onima koji se zbilja ozbiljno bave inovacijama da nađu prostor za svoj inovativni rad.

  Na prezentaciji je istaknuto da je to jedna beskonačna kuća. O čemu se radi?

  -Beskonačna kuća jer ona ima jednu svoju spiralu kretanja, iz prizemlja, prvi kat, pa do završne etape koja završava jednom terasom i jednim krovom, koji je proziran. Mi smo htjeli stvoriti upravo taj osjećaj vođenja k nebu. Bila je ideja vizualnog povezivanja prema Aquatici i rijeci Korani, međutim pošto imamo prekrasna stabla zaključili smo da bi se morali popeti na petnaest metara da bi vidjeli Aquatiku i slap. Tako da to nije bilo moguće i neće se realizirati, ali simbol penjanja i beskrajnosti zaista je ostvaren.

  Mnogo se govori o izvannastavnim aktivnostima učenika. Koliko će se to moći realizirati?

  -To je sada jedan izazov i za naš profesorski kadar, za naš obrazovni sustav da eksploatira maksimalno prostor koji će biti izgrađen. Ja se nadam da će se tu stvoriti nova kreativnost našim učenicima, ali i profesorima, koji su odgovorni za njihovo obrazovanje i odgoj.

  Hoće li se nova zgrada uklopiti u vizure Rakovca?

  -Ovaj projekt vođen je stručnom službom Ministarstva kulture upravo zato što ponekad ti eksperimenti sa starim i novim nisu uspješni. Arhitekt sam po struci i smatram da je to jedno kvalitetno, odlično rješenje spoja starog i novog.

  "Experience centar Nikola Tesla" bit će dio turističke rute kroz Karlovac. Kakva su razmišljanja na tu temu?

  -Razmišljali smo i o mogućnosti upravljanja tim prostorom. Jedna od ideja bila je da kada kupite određenu kartu dolaska u Karlovac ostvarite pravo posjeta i u Muzej Domovinskog rata, i u Aquatiku i u "Experience centar Nikola Tesla". Mislim da sporadično nuditi jednu lokaciju nije ekonomski isplativo, a nije niti kvalitetno s turističkog aspekta. Mislim da mi u Karlovcu i Karlovačkoj županiji moramo ponuditi niz atrakcija, koje će zadržati turiste više dana.

  Koliko će ovaj projekt učiniti da se više zna o boravku Nikole Tesle u Karlovcu?

  -To i je smisao. Ukoliko sami niste svjesni onoga što imate, onda teško mogu i drugi vjerovati u to, da je nešto vrijedno. Prema tome ako mi vratimo tu svijest i ponos nad tom činjenicom da je Nikola Tesla bio žitelj grada Karlovca, da je njegovo posljednje formalno obrazovanje bilo u karlovačkoj Gimnaziji, da nakon toga nije završio višu ili visoku školu. Postoje materijalni pokazatelji, postoje svjedodžbe iz tog vremena i možemo vidjeti kakav je đak bio Nikola Tesla. Utjeha svima onima koji se danas muče s ocjenama, da i nije bio odličan đak.

  Koliko će se moći saznati kako je Nikola Tesla provodio slobodno vrijeme u Karlovcu?

  -Bit će prikazane crtice iz njegovog života, dio učila iz njegovog vremena, neki predmeti ne mogu biti izloženi, pa će se napraviti replike, koje će biti promovirane. Ono što želimo napraviti je da po jednoj priči iz njegova života srednjoškolci i studenti budu motivirani da kroz natječaj koji ćemo organizirati, osmisle dio prostora ili predmeta, koji će biti izloženi u toj novoj zgradi. Zamišljamo i neke instalacije, koje će se dogoditi, a tu očekujemo i naše obrtničke škole da iz svog nastavnog programa stvore dio postava koji će biti u ovom centru.

  Karlovac je jedan od gradova u svijetu, koji ima vezu s Nikolom Teslom, a sada će imati i jednu vrstu njegovog muzeja. Kako će se to promovirati?

  -Mi ćemo se zasigurno povezati i sa Smiljanom i s Tehničkim muzejom u Zagrebu i već ova prilika da smo kao Karlovac pozicionirani u samoj izložbi "Mind from the Future" pronijet će ime Karlovca. Iduće godine izložba će biti postavljena u Budimpešti, zatim u New Yorku, pa u Abu Dabiju i u Parizu. Prema tome mislim da je ta prilika, koju su ovaj put dobili grad Karlovac i karlovačka Gimnazija, vrlo vrijedna.

  Kada će po vašoj procjeni biti završen "Experience centar Nikola Tesla"?

  -Prvi izazov, koji ja mislim da smo uspješno riješili, je pomiriti sve namjene i sve ono što želimo da ta zgrada bude. Da se dogodi jedna atraktivna arhitektura, a opet toliko pristojna prema povijesnom dijelu u kojem nastaje i mislim da smo to napravili. Ispred nas je drugi izazov, a to je osiguranje financijskih sredstava. Nadam se da ćemo do kraja godine, a najzad početkom 2019. godine ishoditi građevinsku dozvolu. Za dokumentaciju koja se sada dovršava Karlovačka županija dobila je sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i to u lijepom omjeru od 85 posto. Ta sredstva smo dobili, jer je projekt prepoznat kao projekt, koji može zadovoljiti uvjete budućeg financiranja. To je nešto što mi očekujemo. Prva sredstva koja želimo prihodovati, a da nisu iz županijskog proračuna je Interreg, koji je sada u tijeku, a to je suradnja između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Prijavit ćemo jedan dio ovog prostora, a to je uređenje converting prostora na prvom katu zgrade. Planiramo da ovaj prostor omogući korištenje mladim ljudima, koji žele početi sa svojim karijerama, sa svojim prvim dohocima, koje trebaju zaraditi. Danas se to spominje kao start up, pa poduzetnički inkubator, ovaj je naziv converting komparativan s jednim projektom koji se radi u Bihaću. Zadali smo si zadatak da naprosto kroz ovih više namjena i više ciljanih skupina možemo dobiti i više izvora financiranja. Koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo. Ja danas ne mogu ništa obećati i reći da je to u omjerima toliko, koliko jest, međutim sama namjena, sama zgrada i sam projekt su takvi da je zaista šteta propustiti sve što je raspoloživo, a može pomoći da se taj centar što prije izgradi i realizira. Očekujem da će se prvi radovi vidjeti 2019. godine.

  Kolika je vrijednost cijelog projekta?

  -Prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja definirala je investiciju ukupne vrijednosti od petnaest milijuna kuna, s time da gotovo 50 posto pripada opremi i pratećim aktivnostima. Sama zgrada bi bila do krova završena s ovojnicom pola sume, dakle oko 7,5 milijuna kuna. Naravno sada je tu na nama što se tiče samih instalacija i nekih holograma. Tu postoje određene atrakcije, koje želimo napraviti u zgradi, a koje imaju svoju cijenu. Tu zaista moramo pomiriti atraktivnost i vrijednost te atrakcije da nas naša ambicija ne zaustavi u realizaciji. Grad Karlovac i Karlovačka županija podnijet će najveći teret. Ne smatramo da zgrada treba biti profitabilna, ako bude održiva da budemo na određenoj financijskoj nuli, to će nam biti uspjeh. Smatramo da je njena korist društvena, bude li ona poticala znanost, obrazovanje, inovacije i bila turistička atrakcija u gradu Karlovcu, onda je ona ispunila svoju svrhu.

  Sigurno da će zgrada biti poticaj i za buduće inovatore. Što očekujete na tom planu?

  -Mi imamo naše inovatore, koji se često spominju, mislim da ne moramo biti samozatajni. Naša industrija koja u biti počiva na inovacijama, pogotovo metaloprerađivačka, je nešto što nam je na neki način tradicija.

  Hoće li turisti dolaziti u Karlovac ciljano zbog Nikole Tesle i ovog projekta?

  -Mi smo nedavno potpisali pismo podrške jednoj ruti koja se kreira na Balkanu, a koja povezuje lokacije Nikole Tesle. Prezentacija ovog projekta dovela je neke ljude u Karlovac. Definitivno ćemo se povezati s gradom Ozljem, koji ima drugu hidroelektranu napravljenu u Hrvatskoj, a tamo se gradi i priprema jedan lijepi tehnološki projekt rekonstrukcije. Tu zaista želimo povezati i druge dijelove naše županije. Da, mogu reći da će turisti ciljano dolaziti u grad Karlovac i Karlovačku županiju zbog Nikole Tesle.

  Što je još bitno reći uz ovaj projekt?

  -Ja bih istaknula da je tu došlo do jedne lijepe suradnje, jednog zajedništva, nas kao investitora, zajedno s Gradom Karlovcem i Gimnazijom, jer smo zaista nastupali kao partneri. S jedne strane angažirali smo jednu mladu domaću ekipu, dali im priliku da ostvare jedan lijepi projekt u svojim karijerama, koje tek počinju. S druge strane imali smo suradnju s renomiranom tvrtkom Real grupom, koja nema granica u svom djelovanju. Djeluju globalno, to su profesionalci, koji su ovom poslu pristupili s jednom emocijom i rekli su da su kod nas prepoznali jednu energiju i vjerujem u dugoročnu suradnju. Oni su nam otvorili vrata šire komunikacije.