Još jedna tužba

Nikola Hanžel tužio gradsku vijećnicu Možemo! Anu Matan zbog pitanja o zidu na Korani

VIŠE IZ RUBRIKE

Na sud

Traži naknadu od 10.617,82 eura, odnosno 80 tisuća kuna

Na istup vijećnice Možemo! Ane Matan na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Nikola Hanžel odgovorio je tužbom. Matan je, naime, pitala o „Hanželovom zidu“ i tko snosi štetu koju je, po njezinoj ocijeni, zid za vrijeme zadnje poplave prouzročio na javnoj površini.  Hanžel smatra da je svojim  istupom  iznijela niz neistinitih i štetnih tvrdnji za njega.

U tužbi je između ostalog, navedeno slijedeće:

-Navedene tvrdnje, koje je nedvojbeno izrekla upravo tužena, tužitelja izrijekom opisuje kao osobu koja posjeduje nekakav svoj zid koji, iako je predviđen za zaštitu od poplava očito ne funkcionira. Isti se zid naziva tužiteljevim odnosno „Hanželovim zidom“ te ga se naziva „zloglasnim“. Zatim se tvrdi kako nije riječ o građevini koja služi za obranu od poplave, jer se navodi kako „ta građevina ne štiti nikoga od štetnih utjecaja voda“ te se tvrdi kako je zbog nje nastala nekakva „velika rupa“ koje „ne bi bilo da nema zida“.

I ne samo da ne štiti od utjecaja voda već „uzrokuje štetu na gradskom zemljištu“ te se izrijekom tvrdi kako je grad oštećen pa se postavlja pitanje „tko će snositi odgovornost za štetu i tko će je snositi ubuduće.

Tužitelj je član i osnivač trgovačkog društva LANA COMMERCE d.o.o. Karlovac (dalje u tekstu društvo tužitelja) te je njegov prokurist. Društvo tužitelja je trgovačko društvo, pravna osoba, koja već preko 30 godina posluje u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Društvo tužitelja posluje s dobiti i zapošljava veći broj radnika te tako izravno pozitivno gospodarski djeluje na području Karlovca i Karlovačke županije ali i šire na području Republike Hrvatske i susjednih država.

Tužitelj je ugledni gospodarstvenik koji je u svojoj sredini, uživao nepodijeljeni ugled i poštovanje koje je stekao svojim predanim radom i višegodišnjim uspješnim poslovanjem. Tužitelj i njegovo trgovačko društvo u svojoj sredini stvaraju nove vrijednosti. Zbog svega navedenog ove štetne tvrdnje tužene po tužitelja su višestruko bolnije. Tužitelj posebno napominje kako nikomu ne odriče pravo na argumentiranu kritiku njegova profesionalnog rada i djelovanja odnosno rada i djelovanja njegova trgovačkog društva ali naglašava kako su tvrdnje opisane pod III. tužbe takvog karaktera i intenziteta da ne predstavljaju kritiku nego grubo vrijeđanje pa i optuživanje.

Navedene tvrdnje po svojem sadržaju nisu i ne mogu biti uobičajena javna pa i politička komunikacija pri čemu tužitelj naglašava kako se on ne bavi politikom. Tuženoj je kao političarki i vijećnici u Gradskom vijeću grada Karlovca itekako dobro poznato kako se ne radi o privatnom zidu ovdje tužitelja nego o građevini na zemljištu trgovačkog društva u vlasništvu tužitelja koja je izgrađena upravo u funkciji obrane od poplave hotela koji je na predmetnom zemljištu u izgradnji.

Tuženoj bi isto tako, zbog svega gore navedenog, moralo biti poznato kako je izgradnja navedenog protupoplavnoga zida bila preduvjet za početak gradnje hotela na istoj lokaciji.

Tužena je bila svjesna i znala je da po prirodi stvari sjednicu Gradskog vijeća prate predstavnici medija te da će njezine riječi odnosno tvrdnje koje se odnose na tužitelja biti javno objavljene.

Sve navedeno ukazuje na zaključak kako je jedini i isključivi cilj istupa tužene na sjednici Gradskog vijeća bio nanošenje štete ugledu tužitelja osobno.

Hanžel traži naknadu od 10.617,82 eura, odnosno 80 tisuća kuna.