Tema rujanskog okupljanja "Povreda prava na mirno uživanje vlasništva"

Nastavljen projekt "Srijedom u pravu" karlovačkih pravnica

VIŠE IZ RUBRIKE

    Rujansko predavanje u projektu “Srijedom u pravu” u organizaciji karlovačke podružnice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji održano je na temu "Povreda prava na mirno uživanje vlasništva". Održao ga je karlovački pravnik, zamjenik općinske državne odvjetnice u Karlovcu Stjepan Sabljarić, a na predavanju je bilo riječi o vrstama povreda i oblicima zaštite prava na mirno uživanje vlasništva sukladno čl. 1. Pravilnika br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava u sporovima koji se tiču Republike Hrvatske. Kako nam je izjavila koordinatorica karlovačke podružnice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji Marina Jarnjević, u svom predavanju je Stjepan Sabljarić  posebnu pozornost posvetio predmetima u kojima je Europski sud utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na mirno uživanje vlasništva podnositelja zahtjeva, a  najčešće se radilo  o predmetima koji su se ticali stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu, sporovima proizašlim iz odnosa zaštićenih  najmoprimaca i vlasnika nekretnina u kojima oni borave, te kaznenim i prekršajnim postupcima u kojima je  Europski sud utvrdio  da  su domaći sudovi  u određenim slučajevima privremenim  ili trajnim oduzimanjem imovine okrivljenicima nametnuli nerazmjeran i prekomjerni teret.

    -Cilj predavanja bio  produbiti otprije postojeće znanje slušateljica o praksi Europskog suda u predmetima koji se tiču povrede prava na mirno uživanje vlasništva počinjenih od strane Republike Hrvatske, čiji broj ne odstupa mnogo od europskog prosjeka te je navedeni cilj uspješno ostvaren, zaključila je Marina Jarnjević.