Raspravljalo se o projektima na području Bosiljeva

Kolegij župana održan u Bosiljevu

VIŠE IZ RUBRIKE

    Kolegij župana održan je danas u Vijećnici Općine Bosiljevo, zajedno s općinskim kolegijem. Na kolegiju je raspravljano o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Bosiljeva. Kolegij je u odsutnosti župana Damir Jelića vodila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar koja je prvo predstavila dužnosničku razinu projekata Karlovačke županije, te projekte iz programa "407 za 047 županiju", a potom su posebno predstavljeni projekti na području Bosiljeva. Razgovaralo se tako o Razvojnom fondu Karlovačke županije iz kojeg je ove godine Općina Bosiljevo dobila 135 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju prometnice iznad brane na HE Lešće, gdje se želi razvijati turističku infrastrukturu. Razgovaralo se također o statusu dvorca Bosiljevo i namjeri Karlovačke županije da s Ministarstvom državne imovine riješi vlasničke odnose radi daljnje obnove objekta. Općina je predstavila projekte obnove i izgradnje komunalne infrastrukture, projekt uređenja i opremanja društvenog doma, izgradnje sportske dvorane pri Područnoj školi Bosiljevo, energetsku obnovu zgrada Općine i Vatrogasnog doma Grabrk, pokretanje gospodarske zone kao i naplatu komunalne naknade od HAC-a za dionicu autoceste kroz Bosiljevo. Posebno je pohvaljen projekt ZAŽELI kojim je u Bosiljevu zaposleno 12 žena koje brinu o 50 korisnika, uglavnom starijih osoba. Kao dobar primjer ulaganja ŽUC-a navedena je obnova ŽC 3175 prometnice Bosiljevo - Grabrk i dalje prema Ogulinu, čiji je dio na relaciji Malik - Grabrk, u dužini od 700 metara, ŽUC obnovio ove godine u iznosu od 781 tisuću kuna, a u planu je obnova i proširenje cijele trase kroz Grabrk do 2020. godine. Trasu ove prometnice sudionici kolegija obišli su nakon završetka sastanka, o čemu ih je upoznao ravnatelj ŽUC-a Karlovac Stjepan Turković.