Obitelj Mataković gradi kamp u Saborskom

Kolegij župana održan danas u Saborskom

VIŠE IZ RUBRIKE

    Kolegij župana održan je u ponedjeljak, 22. listopada, u Općini Saborsko, zajedno s općinskim kolegijem. Kolegij je održan u Vijećnici Općine Saborsko, a razgovaralo se o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Saborskog. Jedna od tema bila je i Slovinjska deklaracija koja obuhvaća i područje Općine Saborsko. Općina svoje razvojne programe bazira na turizmu i poljoprivredi zbog blizine Nacionalnog parka Plitvička jezera, a i zbog činjenice što jedan dio općine i pripada prostoru Nacionalnog parka. Kao preduvjet za takav razvoj imperativno je obnoviti postojeću, a potom i u potpunosti izgraditi novu trasu državne ceste DC 42, na području od Saborskog do Koranskog mosta u općini Rakovica. Nužno je osigurati kvalitetnu vodoopskrbu, što sada u ovom području nije slučaj. Općina u svom planu ima izgradnju Doma kulture koji bi služio i kao vatrogasni dom te Centra za mlade, kao budućeg mjesta okupljanja mladih ovog kraja. Županija je ove godine iz svog programa "407 za 047 županiju" riješila dva velika projekta u Saborskom, a to je projekt razminiranja šumskih površina na području Ličke Jasenice vrijedan 1,3 milijuna kuna, od čega su sredstva Županije 350 tisuća kuna, a drugi je projekt deblokade računa Općine Saborsko za koji je Karlovačka županija iz Razvojnog fonda županije uplatila Općini 2 milijuna kuna i tako riješila ogroman problem koji već duže vrijeme blokira rad Općine. Značajne projekte Općina planira u turizmu, a s privatnim investitorima planira gradnju dva kampa. Jedan od njih danas su nakon održanog kolegija sudionici zajednički posjetili, a to je projekt kampa kojeg gradi obitelj Mataković, u samom središtu mjesta. Ondje će na površini od 3 hektara niknuti kamp s 100 smještajnih jedinica. Župana i suradnike s investicijom je upoznao vlasnik Drago Mataković koji je naveo da će ukupna vrijednost investicije biti oko 20 milijuna kuna. Završeni su radovi na prometnicama i dijelu infrastrukture, a sljedeće godine slijedi nastavak radova i mogući završetak. Po završetku ovog kampa uposlilo bi se između 20 i 30 ljudi iz ovog kraja.