Kolegij župana održan danas u Slunju

Karlovačka županija podržala projekte na području grada Slunja

VIŠE IZ RUBRIKE

    Kolegij župana održan je danas u Slunju, zajedno s gradskim kolegijem. Na kolegiju, održanom u vijećnici Grada Slunja raspravljalo se o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Slunja.
    Župan Jelić zajedno je sa svojim suradnicima upoznao domaćine s županijskim projektima uz poseban naglasak na projekt Slovinjske deklaracije za kojeg Županija priprema opsežnu dokumentaciju, a što bi trebalo rezultirati znatnim ulaganjem u ovo područje koje je pretrpilo velike štete i žrtve u Domovinskom ratu. Također se raspravljalo o projektima zbrinjavanja otpada i turističkim projektima vezanim za područje Slunja te projektima komunalne infrastrukture. Gradonačelnik Jure Katić je upoznao kolegij s projektima Grada Slunja među kojim se posebno ističu već pripremljeni i odobreni projekti "Vodene tajne", za uređenje turističke infrastrukture u Rastokama i Slunju, potom rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića, rekonstrukcija gradskih prometnica, projekt Vatrogasnog centra, uređenje gradskog kupališta te posebno projekt uređenja Starog grada, što je i na tragu županijskog projekta uređenja i turističke valorizacije starih dvoraca i utvrda u Karlovačkoj županiji. Nakon održanog kolegija, sudionici su obišli Osnovnu školu Slunj, Srednju škole Slunj te potom Dom zdravlja Slunj, gdje je u tijeku provedba projekta KaŽu zdravlje, a u planu je skoro uređenje prostora za fizikalnu terapiju, o čemu je goste upoznala ravnateljica Ivanka Magdić.