Rok za podnošenje zahtjeva je 18. listopada

Jednokratni otpis duga fizičkim osobama nad kojima se provodi ovrha

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac i gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija, Čistoća, Zelenilo i Gradska toplana temeljem Zakona o otpisu duga fizičkim osobama donijeli su Odluku o jednokratnom otpisu duga fizičkim osobama nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga na dan 31.12.2017. i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona. Grad Karlovac temeljem Odluke Gradskog vijeća otpisat će dug za javna davanja: komunalna naknada, spomenička renta i porez na korištenje javne površine te za nejavna davanja: zakupnina za poslovni prostor, naknada za korištenje javne površine, najamnina za stan, podzakupnina za zemljište i sudski trošak po presudi. Za sve dužnike Grad Karlovac, kao vjerovnik, će nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Odlukom, otpisati dospjeli dug najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate. Otpis duga fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za otpis Grad Karlovac će izvršiti samostalno, po službenoj dužnosti i dužnici nisu u obvezi u Grad dostavljati zahtjev za otpis. Dužnici koji duguju komunalnu naknadu za stambeni objekt ili garažni prostor, a korisnici su socijalnog programa Grada Karlovca ili zakonskog socijalnog programa obvezni su podnijeti pisani zahtjev temeljem kojega će Grad Karlovac donijeti odluku o otpisu duga. Gradske tvrtke odlučile su izvršiti otpis duga korisnicima socijalnog programa Grada Karlovca ili zakonskog socijalnog programa najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate. Korisnici socijalnih programa obavezni su podnijeti Zahtjev za otpis duga tvrtki Inkasator, Trg hrvatskih branitelja 2, soba br. 13  za tvrtke Vodovod i kanalizacija i Čistoća te tvrtki Gradska toplana za dugove na osnovu pružene usluge isporuke toplinske energije i tvrtki Zelenilo d.o.o. za dugove godišnje grobne naknade. Zahtjevi se mogu preuzeti na mrežnim stranicama tvrtki, na reklamacijama tvrtke Inkasator ili u sobi broj 13, Trg hrvatskih branitelja 2, pisarnici Grada Karlovca, Gradskoj toplani i Zelenilo. Za sve dodatne informacije o otpisu duga po zahtjevu tvrtka Inkasator otvorila je besplatni telefon 0800 301 301 na koji se mogu javiti građani i e-adresu: blokirani@inkasator.hr. Zahtjev za otpis duga može se predati i putem obrasca Gradske toplane koji je dostupan na našoj službenoj stranici www.gradska-toplana.hr , u Gradskoj toplani osobno u uredu referenta za odnose s potrošačima u prizemlju upravne zgrade (blagajna) na adresi Tina Ujevića 7 i putem email-a blokiraniradska-toplana.hr. Rok za podnošenje zahtjeva je 18.10.2018.