Povećava se broj riješenih čestica

Iznimno dobra suradnja Karlovačke županije, Hrvatskih voda i Ureda državne uprave

VIŠE IZ RUBRIKE

    Ovotjedno izvješće pročelnice Marine Jarnjević, kao koordinatorice imenovane od Hrvatskih voda i Karlovačke županije, na kolegiju župana u Saborskom još je jednom ukazalo na značaj "Ogulinskog modela" te kakav učinak može biti kad se uspješno koordiniraju županijske i državne institucije. Kako je rečeno na kolegiju, u prošlom tjednu su donesena rješenja o izvlaštenju za 34 čestice u projektu zaštite od poplava, održane usmene rasprave za 13 čestica i podneseni zahtjevi za potpuna izvlaštenja za 5 čestica pred nadležnim uredom državne uprave. Time se broj riješenih čestica popeo na gotovo polovicu čestica koje su preuzete na rješavanje od Hrvatskih voda  pravnim timovima Karlovačke županije.