Izložba „Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica“ na Starom gradu Dubovcu

Izložba studenata povijesti povodom petsto godina Njemačko-rimskog brevijara

VIŠE IZ RUBRIKE

    U srijedu, 29. siječnja u 19 sati na lokaciji Starog grada Dubovca u organizaciji Gradskog muzeja Karlovac otvorit će se izložba studenata povijesti umjetnosti „Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica“.

    Izložba obilježava petstotu obljetnicu »Njemačko-rimskoga brevijara« (»Deutsch-römisches Brevier«), kojeg je 1518. godine dao tiskati knez Krsto I. Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang. Brevijar je, moguće, preveo sam bračni par koncem Krstina zatočeništva u Veneciji, tim više što je posebno namijenjen njemačkim pobožnim ženama koje ne poznaju latinski jezik. U Veneciji ga je tiskao Gregorius de Gregoriis, a s povijesnoumjetničke je strane posebno zanimljiv zbog raskošne opreme od stotinjak knjižnih ilustracija (drvoreza) koje su temeljem monograma pripisane drvorezbaru i izdavaču Giovanniju ili Zoanu Andrei Vavassoreu (Valvassore). Frankapanski brevijar najraskošnija je ostvarena i sačuvana frankapanska narudžba u tisku, a s obzirom na likovnu opremu ističe se i među brevijarima iz toga doba uopće. Tiskan je u 400 primjeraka te ga danas posjeduju tek rijetke knjižnice, među njima i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

    Izložba je nastala u sklopu kolegija diplomskoga studija povijesti umjetnosti »Frankapani kao naručitelji« Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Odsjekom za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ostaje otvorena do 29. ožujka 2020.

    Autori izložbe: Monica Antolović, Mihael Bađun, Jelena Barić, Asja Bedić, Tea Bošnjaković, Maša Buranji, Sanja Delić, Petra Galović, Dora Hornik, Ana-Marija Horvat, Saranda Kadria, Margareta Kušanić, Klara Macolić, Janko Matošević, Iva Neljak, Marija Obuljen, Karla Papeš, Ozana Perković, Željka Sivar, Tena Starčević, Franka Šimović, Petra Štefičar, Karla Taradi, Ana Trajanov, Nikola Trstenjak

    Mentori: dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof., Antonela Konjevod, viša lektorica, dr. sc. Danko Šourek, doc., dr. sc. Tanja Trška, doc.