Prvi Karlovački

Transparentnost

 • Broj računa

  Naziv kupca

  OIB kupca

  Opis računa

  Datum računa

  Valuta dospijeća

  Iznos

  Evidencijski broj

 • 87/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 87/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 86/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 221/1/1
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  8.559,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 221/1/1

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

 • 220/1/1
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  4.276,56 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 220/1/1

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

 • 219/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  11.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 219/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

 • 218/1/1
  DOKMANN PHARMA
  25621219493
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  3.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 218/1/1

  NAZIV KUPCA: DOKMANN PHARMA

  OIB KUPCA: 25621219493

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.000,00 kn

 • 217/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  6.154,69 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 217/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 6.154,69 kn

 • 216/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  5.890,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.890,63 kn

 • 215/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  5.910,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 215/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.910,94 kn

 • 214/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  3.487,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 214/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

 • 213/1/1
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  5.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 213/1/1

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

 • 212/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.07.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 212/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 31.07.22
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  211/1/1
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31.07.22

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 211/1/1

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 210/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 210/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 209/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 209/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 208/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 208/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 207/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 207/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 206/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 206/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 205/1/1
  Gradska toplana
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 205/1/1

  NAZIV KUPCA: Gradska toplana

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 204/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 204/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 203/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.07.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 203/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 202/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.07.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 202/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 201/1/1
  DVK
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 201/1/1

  NAZIV KUPCA: DVK

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 200/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 200/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 199/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 199/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 198/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 198/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 197/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 197/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 196/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  31.07.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 196/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 85-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  27.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 27.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 84-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  27.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 84-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 27.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 195/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  26.07.22
  101,56 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 195/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.07.22

  IZNOS RAČUNA: 101,56 kn

 • 194/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  26.07.22
  -156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 194/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.07.22

  IZNOS RAČUNA: -156,25 kn

 • 85/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 84/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 84/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 83/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  7.307,91 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 7.307,91 kn

 • 82/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 81/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 81/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 80/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  1.265,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

 • 79/1/2
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  703,13 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 703,13 kn

 • 193/1/1
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  16.620,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 193/1/1

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 16.620,00 kn

 • 192/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 192/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 25.07.22
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  191/1/1
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25.07.22

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 191/1/1

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 190/1/1
  AKTER
  60260099259
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  6.840,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 190/1/1

  NAZIV KUPCA: AKTER

  OIB KUPCA: 60260099259

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 6.840,00 kn

 • 189/1/1
  DM
  94124811986
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 189/1/1

  NAZIV KUPCA: DM

  OIB KUPCA: 94124811986

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 188/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  5.063,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 188/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.063,50 kn

 • 187/1/1
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  10.075,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 187/1/1

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 10.075,00 kn

 • 186/1/1
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  8.559,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 186/1/1

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 8.559,90 kn

 • 185/1/1
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  4.276,56 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 185/1/1

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 4.276,56 kn

 • 83-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  25.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 82-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  22.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 81-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  22.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 81-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 80-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  18.07.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 18.07.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 79-001-3
  T.SJEĆANJA
  18.07.22
  REKLAMNE USLUGE
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OIB KUPCA: 18.07.22

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 78-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  18.07.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 18.07.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 77-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 77-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 76-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.07.22
  523,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

 • 75-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  05.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 75-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 74-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  05.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 73-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  05.07.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 72-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  05.07.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 78/1/2
  69693144506
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78/1/2

  NAZIV KUPCA:

  OIB KUPCA: 69693144506

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 77/1/2
  69693144506
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 77/1/2

  NAZIV KUPCA:

  OIB KUPCA: 69693144506

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 184/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  -3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 184/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: -3.125,00 kn

 • 76/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 75/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 75/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 74/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  6.345,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 6.345,90 kn

 • 73/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 72/1/2
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  4.218,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/1/2

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.218,75 kn

 • 71/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.265,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

 • 70/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 69/1/2
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  -2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69/1/2

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: -2.500,00 kn

 • 68/1/2
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  12.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68/1/2

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

 • 67/1/2
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  -10.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67/1/2

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: -10.000,00 kn

 • 183/1/1
  TZ KA ŽU
  53888549010
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 183/1/1

  NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

  OIB KUPCA: 53888549010

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 182/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 182/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 181/1/1
  KA ŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  5.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 181/1/1

  NAZIV KUPCA: KA ŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

 • 180/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.06.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 180/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 179/1/1
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.06.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 179/1/1

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 178/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 178/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 177/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 177/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 176/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 176/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 175/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 175/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 174/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 174/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 173/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 173/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 172/1/1
  Gradska toplana
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 172/1/1

  NAZIV KUPCA: Gradska toplana

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 171/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 171/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 170/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.06.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 170/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 169/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.06.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 169/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 168/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 168/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 167/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 167/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 166/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 166/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 165/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 165/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 164/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 164/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 163/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 163/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 162/1/1
  DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN
  54912090749
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  4.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/1/1

  NAZIV KUPCA: DOM ZA STARIJE-SV.ANTUN

  OIB KUPCA: 54912090749

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

 • 161/1/1
  TZ PODRUČJA KUPA
  58156185970
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  862,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 161/1/1

  NAZIV KUPCA: TZ PODRUČJA KUPA

  OIB KUPCA: 58156185970

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

 • 160/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 160/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 159/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 159/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 158/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  11.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 158/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

 • 157/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  11.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 157/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 11.562,50 kn

 • 156/1/1
  UDRUGA SLIJEPIH KŽ
  58483983883
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 156/1/1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA SLIJEPIH KŽ

  OIB KUPCA: 58483983883

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 155/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 155/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 154/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 154/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 153/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  1.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 153/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

 • 152/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 152/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

 • 151/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 151/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

 • 150/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 150/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

 • 149/1/1
  SC KARLOVAC
  58335400167
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 149/1/1

  NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 375,00 kn

 • 148/1/1
  SC KARLOVAC
  58335400167
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 148/1/1

  NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

 • 147/1/1
  SC KARLOVAC
  58335400167
  REKLAMNE USLUGE
  30.06.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 147/1/1

  NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 146/1/1
  AQUAESTIL
  31474494722
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 146/1/1

  NAZIV KUPCA: AQUAESTIL

  OIB KUPCA: 31474494722

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

 • 145/1/1
  A1 TOWERS
  72861917232
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.05.22
  11.988,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 145/1/1

  NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

  OIB KUPCA: 72861917232

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 11.988,88 kn

 • 144/1/1
  OPĆINA DRAGANIĆ
  45803800853
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  -862,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 144/1/1

  NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

  OIB KUPCA: 45803800853

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: -862,50 kn

 • 66/1/2
  JU REG.RAZV.
  51670715831
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66/1/2

  NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

  OIB KUPCA: 51670715831

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 65/1/2
  69693144506
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65/1/2

  NAZIV KUPCA:

  OIB KUPCA: 69693144506

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 64/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  3.796,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

 • 63/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.265,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

 • 62/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  PRIHOD OD PRODAJE
  31.05.22
  6.686,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 6.686,70 kn

 • 61/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 60/1/2
  LIBRA
  13704434974
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  4.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60/1/2

  NAZIV KUPCA: LIBRA

  OIB KUPCA: 13704434974

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 4.500,00 kn

 • 59/1/2
  ZJZ KAŽU
  89666864899
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.406,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59/1/2

  NAZIV KUPCA: ZJZ KAŽU

  OIB KUPCA: 89666864899

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

 • 58/1/2
  KA ŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  5.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 58/1/2

  NAZIV KUPCA: KA ŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 5.625,00 kn

 • 57/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 57/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 56/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 56/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 60-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 143/1/1
  ČISTOĆA
  70467048139
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 143/1/1

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

 • 142/1/1
  KA ŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 142/1/1

  NAZIV KUPCA: KA ŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 531,25 kn

 • 141/1/1
  69693144506
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 141/1/1

  NAZIV KUPCA:

  OIB KUPCA: 69693144506

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 140/1/1
  JU REG.RAZV.
  51670715831
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  156,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 140/1/1

  NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

  OIB KUPCA: 51670715831

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 156,25 kn

 • 139/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 139/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 138/1/1
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  4.550,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 138/1/1

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 4.550,00 kn

 • 137/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 137/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 136/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 136/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 135/1/1
  GRADSKO DCK
  28344176103
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 135/1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKO DCK

  OIB KUPCA: 28344176103

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 134/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 134/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 133/1/1
  KA ŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  5.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 133/1/1

  NAZIV KUPCA: KA ŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 5.375,00 kn

 • 132/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.921,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 132/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.921,25 kn

 • 131/1/1
  OPĆINA DRAGANIĆ
  45803800853
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  862,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 131/1/1

  NAZIV KUPCA: OPĆINA DRAGANIĆ

  OIB KUPCA: 45803800853

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 862,50 kn

 • 130/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  3.487,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 130/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

 • 129/1/1
  KAŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  5.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129/1/1

  NAZIV KUPCA: KAŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

 • 128/1/1
  HT
  81793146560
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 128/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 127/1/
  JANAF
  89018712265
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/1/

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 126/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 125/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 125/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 124/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 124/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 123/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 123/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 122/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 122/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 121/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 121/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 120/1/1
  Gradska toplana
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 120/1/1

  NAZIV KUPCA: Gradska toplana

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 119/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 119/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 118/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.05.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 118/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 117/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.05.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 116/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 115/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 115/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 114/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 114/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 113/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 113/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 112/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 111/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  31.05.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 111/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 59-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  23.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 23.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 58-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  20.05.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 58-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 110/1/1
  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
  76767369197
  REKLAMNE USLUGE
  20.05.22
  14.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 110/1/1

  NAZIV KUPCA: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

  OIB KUPCA: 76767369197

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 14.250,00 kn

 • 57-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  17.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 57-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 17.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 56-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  13.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 56-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 55-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  10.05.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 55-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.05.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 54-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  09.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 53-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  09.05.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 52-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  09.05.22
  392,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.22

  IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

 • 51-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  09.05.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.05.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 50-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  03.05.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.05.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 49-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  03.05.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 49-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.05.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 55/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.265,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 55/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.265,63 kn

 • 54/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 53/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.125,00 kn

 • 52/1/2
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52/1/2

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 51/1/2
  Akrapovič d.d.
  SI95023828
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  10.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51/1/2

  NAZIV KUPCA: Akrapovič d.d.

  OIB KUPCA: SI95023828

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

 • 50/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 49/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 49/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 109/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  8.664,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 109/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 8.664,00 kn

 • 108/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 108/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 107/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 107/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 106/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 106/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 105/1/1
  Radio Grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 105/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio Grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 104/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 104/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 103/1/1
  KAŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  5.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103/1/1

  NAZIV KUPCA: KAŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

 • 102/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.04.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 102/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 101/1/1
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.04.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 101/1/1

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 100/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 100/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 99/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 99/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 98/1/1
  Grad Karlovac
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  12.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 98/1/1

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 12.500,00 kn

 • 97/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 96/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 96/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 95/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 95/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 94/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 93/1/1
  Gradska toplana
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 93/1/1

  NAZIV KUPCA: Gradska toplana

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 92/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 92/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 91/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.04.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 91/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 90/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  30.04.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 90/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 89/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 89/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 88/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 88/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 87/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 87/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 86/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 85/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 84/1/1
  ZELEN ILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  30.04.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 84/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELEN ILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 48-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  29.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 48/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 47/1/2
  POC d.o.o.
  69022699714
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  4.275,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 47/1/2

  NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

  OIB KUPCA: 69022699714

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 4.275,00 kn

 • 46/1/2
  POC d.o.o.
  69022699714
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  1.463,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 46/1/2

  NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

  OIB KUPCA: 69022699714

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.463,00 kn

 • 45/1/2
  POC d.o.o.
  69022699714
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  8.550,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 45/1/2

  NAZIV KUPCA: POC d.o.o.

  OIB KUPCA: 69022699714

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 8.550,00 kn

 • 44/1/2
  HOSTEL
  37714155999
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44/1/2

  NAZIV KUPCA: HOSTEL

  OIB KUPCA: 37714155999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 43/1/2
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43/1/2

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 42/1/2
  HGK
  85167032587
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42/1/2

  NAZIV KUPCA: HGK

  OIB KUPCA: 85167032587

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 40/1/2
  HEP ODS
  46830600751
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40/1/2

  NAZIV KUPCA: HEP ODS

  OIB KUPCA: 46830600751

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 39/1/2
  Heineken
  26057862389
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 39/1/2

  NAZIV KUPCA: Heineken

  OIB KUPCA: 26057862389

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 38/1/2
  SC KARLOVAC
  58335400167
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 38/1/2

  NAZIV KUPCA: SC KARLOVAC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 37/1/2
  JU REG.RAZV.
  51670715831
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37/1/2

  NAZIV KUPCA: JU REG.RAZV.

  OIB KUPCA: 51670715831

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 36/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 36/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 35/1/2
  RIPS
  82361876999
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/2

  NAZIV KUPCA: RIPS

  OIB KUPCA: 82361876999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 83/1/1
  ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ
  68748349670
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR KRZNARIĆ

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 82/1/1
  ČISTOĆA
  70467048139
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82/1/1

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 81/1/1
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 81/1/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 47-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  19.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 47-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 46-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  19.04.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 46-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.04.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 45-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  19.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 45-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 44-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  19.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 43-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 42-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.04.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.04.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 41-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.04.22
  523,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.04.22

  IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

 • 40-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  04.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 39-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  04.04.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 39-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 34/1/2
  fervens
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34/1/2

  NAZIV KUPCA: fervens

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 33/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 32/1/2
  Fervens
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32/1/2

  NAZIV KUPCA: Fervens

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 31/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  10.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 10.125,00 kn

 • 30/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 29/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  7.593,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 7.593,75 kn

 • 28/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 27/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 80/1/1
  KABA
  08106331075
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  -2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/1/1

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: -2.500,00 kn

 • 79/1/1
  ŽUC
  17330552245
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  -1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79/1/1

  NAZIV KUPCA: ŽUC

  OIB KUPCA: 17330552245

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: -1.562,50 kn

 • 78/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  3.487,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.487,50 kn

 • 77/1/1
  TZ KA ŽU
  53888549010
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 77/1/1

  NAZIV KUPCA: TZ KA ŽU

  OIB KUPCA: 53888549010

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 76/1/1
  KAŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  5.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76/1/1

  NAZIV KUPCA: KAŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 5.000,00 kn

 • 75/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.03.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 75/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 74/1/1
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.03.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/1/1

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 73/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 72/1/1
  ŽUC
  17330552245
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/1/1

  NAZIV KUPCA: ŽUC

  OIB KUPCA: 17330552245

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 71/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 70/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 69/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 68/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 67/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 66/1/1
  Gradska toplana
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66/1/1

  NAZIV KUPCA: Gradska toplana

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 65/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 64/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.03.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 63/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.03.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 62/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 61/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 60/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 59/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 58/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 58/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 57/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 57/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 56/1/1
  KABA
  08106331075
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 56/1/1

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 55/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 55/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 54/1/1
  A1 TOWERS
  72861917232
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  12.056,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/1/1

  NAZIV KUPCA: A1 TOWERS

  OIB KUPCA: 72861917232

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 12.056,40 kn

 • 53/1/1
  a1
  29524210204
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  -11.979,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53/1/1

  NAZIV KUPCA: a1

  OIB KUPCA: 29524210204

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: -11.979,70 kn

 • 52/1/1
  Radio grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  31.03.22
  1.235,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.235,00 kn

 • 38-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  29.03.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 38-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.03.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 37-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  29.03.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.03.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 41/1/2
  KA ŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  28.04.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41/1/2

  NAZIV KUPCA: KA ŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 26/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 25/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  PRIHOD OD PRODAJE
  24.03.22
  6.941,23 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 6.941,23 kn

 • 24/1/2
  KAŽU
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  1.406,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24/1/2

  NAZIV KUPCA: KAŽU

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

 • 23/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 22/1/2
  Print shop Zadar
  53605605523
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  4.275,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/1/2

  NAZIV KUPCA: Print shop Zadar

  OIB KUPCA: 53605605523

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 4.275,00 kn

 • 21/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  2.531,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.531,25 kn

 • 20/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  3.796,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

 • 19/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  3.796,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.796,88 kn

 • 18/1/2
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  5.062,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18/1/2

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 5.062,50 kn

 • 51/1/1
  Radio grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 36-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  24.03.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 36-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 35-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  14.03.22
  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.03.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

 • 34-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  -180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: -180,00 kn

 • 33-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  320,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

 • 32-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  -180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: -180,00 kn

 • 31-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

 • 30-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

 • 29-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.03.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 28-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.03.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.03.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 27-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.03.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.03.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 26-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.03.22
  -126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: -126,00 kn

 • 25-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.03.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 24-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.03.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 23-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  01.03.22
  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

 • 22-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  350,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

 • 50/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  28.02.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 49/1/1
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  28.02.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 49/1/1

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 48/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 47/1/1
  ŽUC
  17330552245
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 47/1/1

  NAZIV KUPCA: ŽUC

  OIB KUPCA: 17330552245

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 46/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 46/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 45/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 45/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 44/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 43/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 42/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 41/1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41/1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 40/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 39/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  28.02.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 39/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 38/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  28.02.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 38/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 37/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 36/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 36/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 35/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 34/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 33/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 32/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 31/1/1
  KABA
  08106331075
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31/1/1

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 30/1/1
  Radio grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.914,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.914,25 kn

 • 29/1/1
  Radio grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  1.282,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.282,50 kn

 • 28/1/1
  DENTALNA MED.
  48876690068
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28/1/1

  NAZIV KUPCA: DENTALNA MED.

  OIB KUPCA: 48876690068

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 625,00 kn

 • 27/1/1
  Radio grupa
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  855,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27/1/1

  NAZIV KUPCA: Radio grupa

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 855,00 kn

 • 26/1/1
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  6.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6.250,00 kn

 • 25/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  3.037,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.037,50 kn

 • 17/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 16/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 15/1/2
  HEP ODS
  46830600751
  PRIHOD OD PRETPLATE
  28.01.22
  523,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/1/2

  NAZIV KUPCA: HEP ODS

  OIB KUPCA: 46830600751

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

 • 14/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.02.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 21/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  21.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 20/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  21.02.22
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 19/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  21.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 18/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  21.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 17/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  17.02.22
  392,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 17.02.22

  IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

 • 16/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  15.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 15.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 15/001/3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  14.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/001/3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 14-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.02.22
  320,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.02.22

  IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

 • 12/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  PRIHOD OD PRODAJE
  10.02.22
  6.604,74 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRODAJE

  DATUM RAČUNA: 10.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6.604,74 kn

 • 13-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.02.22
  392,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.02.22

  IZNOS RAČUNA: 392,00 kn

 • 12-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  08.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 08.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 11-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 10-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  01.02.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 11/1/2
  POSMRTNA PRIPOMOĆ
  89701323487
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/2

  NAZIV KUPCA: POSMRTNA PRIPOMOĆ

  OIB KUPCA: 89701323487

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 10/1/2
  Fervens
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10/1/2

  NAZIV KUPCA: Fervens

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 24/1/1
  HT
  81793146560
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.01.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 24/1/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 23/1/1
  JANAF
  89018712265
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.01.22
  3.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/1/1

  NAZIV KUPCA: JANAF

  OIB KUPCA: 89018712265

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.750,00 kn

 • 22/1/1
  MLADOST
  51490150984
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/1/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 21/1/1
  A1
  29524210204
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.01.22
  11.979,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21/1/1

  NAZIV KUPCA: A1

  OIB KUPCA: 29524210204

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 11.979,70 kn

 • 20/1/1
  ŽUC
  17330552245
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20/1/1

  NAZIV KUPCA: ŽUC

  OIB KUPCA: 17330552245

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 19/1/1
  INKASATOR
  51671452481
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  4.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19/1/1

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 4.000,00 kn

 • 18/1/1
  VIK
  65617396824
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18/1/1

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 17/1/1
  RETA
  01201898816
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  3.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/1/1

  NAZIV KUPCA: RETA

  OIB KUPCA: 01201898816

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.125,00 kn

 • 16/1/1
  TITAN
  03973691999
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16/1/1

  NAZIV KUPCA: TITAN

  OIB KUPCA: 03973691999

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.562,50 kn

 • 15/1/1
  CRPK
  56385055640
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/1/1

  NAZIV KUPCA: CRPK

  OIB KUPCA: 56385055640

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 14/1/1
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  5.460,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 5.460,00 kn

 • 13/1/1
  GRAD OZALJ
  45123683624
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD OZALJ

  OIB KUPCA: 45123683624

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.600,00 kn

 • 12/1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  4.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 4.812,50 kn

 • 11/1/1
  GRAD DUGA RESA
  15857239976
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/1

  NAZIV KUPCA: GRAD DUGA RESA

  OIB KUPCA: 15857239976

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 10/1/1
  MUP
  36162371878
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.01.22
  1.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10/1/1

  NAZIV KUPCA: MUP

  OIB KUPCA: 36162371878

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.500,00 kn

 • 9/1/1
  ODAŠILJAČI I VEZE
  88150534338
  PRIHOD OD NAJAMNINE
  31.01.22
  9.706,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9/1/1

  NAZIV KUPCA: ODAŠILJAČI I VEZE

  OIB KUPCA: 88150534338

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD NAJAMNINE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 9.706,25 kn

 • 8/1/1
  DV KLC
  67142183779
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8/1/1

  NAZIV KUPCA: DV KLC

  OIB KUPCA: 67142183779

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 7/1/1
  JVP
  85714584704
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7/1/1

  NAZIV KUPCA: JVP

  OIB KUPCA: 85714584704

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 6/1/1
  GKIGK
  41231362351
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6/1/1

  NAZIV KUPCA: GKIGK

  OIB KUPCA: 41231362351

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 5/1/1
  DV 4 RIJEKE
  86302366180
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5/1/1

  NAZIV KUPCA: DV 4 RIJEKE

  OIB KUPCA: 86302366180

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 4/1/1
  MUZEJI GRADA KLC
  25177148317
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4/1/1

  NAZIV KUPCA: MUZEJI GRADA KLC

  OIB KUPCA: 25177148317

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 3/1/1
  ZELENILO
  58836601538
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  1.875,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3/1/1

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,00 kn

 • 2/1/1
  KABA
  08106331075
  REKLAMNE USLUGE
  31.01.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/1/1

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 9/1/2
  Karlovačka županija
  65050537368
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  8.437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9/1/2

  NAZIV KUPCA: Karlovačka županija

  OIB KUPCA: 65050537368

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 8.437,50 kn

 • 8/1/2
  Fervens
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  475,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8/1/2

  NAZIV KUPCA: Fervens

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 475,00 kn

 • 7/1/2
  FERVENS
  62879157380
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  2.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7/1/2

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.137,50 kn

 • 6/1/2
  HGK
  85167032587
  PRIHOD OD PRETPLATE
  28.01.22
  523,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6/1/2

  NAZIV KUPCA: HGK

  OIB KUPCA: 85167032587

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

 • 5/1/2
  HZZ
  91547293790
  PRIHOD OD PRETPLATE
  28.01.22
  523,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5/1/2

  NAZIV KUPCA: HZZ

  OIB KUPCA: 91547293790

  OPIS RAČUNA: PRIHOD OD PRETPLATE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 523,19 kn

 • 4/1/2
  TISAK PLUS
  32497003047
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  9.076,66 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4/1/2

  NAZIV KUPCA: TISAK PLUS

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 9.076,66 kn

 • 3/1/2
  DVD-REČICA-MATICA
  67190872578
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  1.406,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3/1/2

  NAZIV KUPCA: DVD-REČICA-MATICA

  OIB KUPCA: 67190872578

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.406,25 kn

 • 1/1/1
  RADIO GRUPA
  59068922600
  REKLAMNE USLUGE
  28.01.22
  2.015,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1/1/1

  NAZIV KUPCA: RADIO GRUPA

  OIB KUPCA: 59068922600

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.015,00 kn

 • 9-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  24.01.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.01.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 8-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  24.01.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.01.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 2/1/2
  GEOMETRICUS
  28104778956
  REKLAMNE USLUGE
  20.01.22
  -2.812,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/1/2

  NAZIV KUPCA: GEOMETRICUS

  OIB KUPCA: 28104778956

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: -2.812,50 kn

 • 1/1/2
  AVR SISTEM
  77384015608
  REKLAMNE USLUGE
  20.01.22
  -3.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1/1/2

  NAZIV KUPCA: AVR SISTEM

  OIB KUPCA: 77384015608

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: -3.500,00 kn

 • 7-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  11.01.22.
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.01.22.

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 6-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  10.01.22
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 5-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  10.01.2022.
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 4-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  10.01.2022.
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn

 • 3-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  07.01.2022.
  320,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 320,00 kn

 • 2-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  04.01.2022.
  126,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 126,00 kn

 • 1-001-3
  T.SJEĆANJA
  REKLAMNE USLUGE
  03.01.2022.
  224,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1-001-3

  NAZIV KUPCA: T.SJEĆANJA

  OPIS RAČUNA: REKLAMNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 224,00 kn