Građanska Inicijativa zabrinutih i oštećenih građana GČ Zvijezde i Gaze

Inicijativa: "Katastrofalna razina kvalitete izvođenja radova na projektu Aglomeracije Karlovac - Duga Resa

VIŠE IZ RUBRIKE

"Aglomeracija" u fotografijama

Koliko Grad Karlovac i poduzeće Vodovod i kanalizacija imaju zaposlenih građevinskih inženjera? Kako to da ama baš nitko od struke (koju plaćaju građani) ništa nije rekao na ovakve primjere nestručnog izvođenja radova u Zvijezdi?

Inicijative oštećenih i zabrinutih građana GČ Zvijezde i Gaze, jučer su medijima uputili priopćenje, koje potpisuju Matija Volner i Milan Medić, ali ovaj puta uz dodatak fotografija, koje kako navode, pokazuju katastrofalnu razinu kvalitete izvođenja radova u projektu Aglomeracije. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Slika 1:

Slikano u ožujku 2024. a prikazuje iskop građevinske jame na križanju Frankopanske i Kraševe ulice u Karlovcu. Građevinska jama na dubini od preko 6 metra je danima ostavljena POTPUNO NEZAŠTIĆENA. Ne koriste se niti oplate, niti talpe za osiguranje građevinske jame. Rov je na ovaj način iskopan u neposrednoj blizini zgrade Kamoda i privatnih zgrada te je danima ostao  nezaštićen na kiši koja je tih dana padala. Stoga ne čudi da su sve okolne zgrade oštećene jer je došlo do slijeganja zemljišta. Osim toga, radnik izvođača radi na dnu tako nezaštićene jame bez razupiranja, što predstavlja krivično djelo.

U cijeloj tragediji koja je zahvatila Karlovac s izvođenjem projekta Aglomeracije, možemo barem biti utoliko sretni što nije došlo do zarušavanja nezaštićene građevinske jame na radnike tvrtke GIP Pionir sa smrtnim posljedicama ili s teškim ozljeđivanjem zaposlenika.

Slika 2:

Nastala je u ožujku 2024. a prikazuje nezaštićeni građevinski rov u Banjavčićevoj ulici u neposrednoj blizini južnog ugla zgrade Veleučilišta u Karlovcu, koja je nakon ovako nestručno provedenih radova napukla do te mjere da je Veleučilište moralo izmjestiti svoje stručne službe iz tog dijela zgrade. Ponovno vidimo potpuno nezaštićenu građevinsku jamu bez razupiranja i radnika tvrtke GIP Pionir koji radi na dubini od oko 5 metara bez kacige i druge zaštitne opreme. Radnik sa slike može biti sretan što je preživio radni dan a da se na njega nije urušila zemlja jer je iskop u kojem radi potpuno nezaštićen.

Postavljamo pitanja: Gdje je bio nadzor tog dana? Gdje je bio inženjer zaštite na radu tog dana?

Slika 3:

Nastala u ožujku 2024. pokazuje iskop oko temelja zgrade Kamoda i pokušaj osiguranja njezinih temelja nakon što je zgrada već teško oštećena (uslijed neprovođenja zaštite građevinske jame u neposrednoj blizini – vidi sliku 1). Radnik pokušava „zagletati“ nastala oštećenja?!

Postavljamo pitanja: Da li je to razina konstrukcijske obnove koju gradonačelnik Damir Mandić toliko najavljuje oštećenim stanarima katastrofalno uništene karlovačke Zvijezde?

Slika 4:

Nastala 27. travnja 2024. tj. nakon stupanja na dužnost magistra Krešimira Bolanče. Slika pokazuje korištenje krings oplate na potpuno nepropisan način. Rov na dubini od oko 3 metra nepropisno zaštićen krings oplatama. Između ruba građevinske jame i krings oplate ostavljen je prazan prostor od preko jednog metra.

Postavljamo pitanje magistru Krešimiru Bolenči: je li ovo propisno osiguranje građevinske jame?

Slike 5-7:

Za rubriku „Vjerovali ili ne“ – gletenja zgrade Kamoda!?  

(Zbog zaštite privatnosti radnika zasjenili smo lice na slikama).

 Umjesto zaključka:

U ovako tragičnoj i katastrofalnoj situaciji u koju su karlovačku Zvijezdu, zaštićenu povijesnu i kulturnu cjelinu Karlovca, doveli gradonačelnik Damir Mandić i poduzeće Vodovod i kanalizacija svojim potpuno nestručnim i diletantskim provođenjem projekta Aglomeracije – postavlja se pitanje koliko Grad Karlovac i poduzeće Vodovod i kanalizacija imaju zaposlenih građevinskih inženjera?

Kako to da ama baš nitko od struke (koju plaćaju građani) ništa nije rekao na ovakve primjere nestručnog izvođenja radova u Zvijezdi?

Nakon što je u preko 400 godina svojeg postojanja preživjela ratove, potrese, požare i poplave, hoće li karlovačka Zvijezda preživjeti Damira Mandića i tim nestručnjaka i diletanata koji ga okružuju?

Ovo pismo biti će upućeno kao dopuna dopisa koji je već poslan ranije na adrese u Hrvatskoj i EU, a o sramoti koja se dešava u Karlovcu ćemo obavijestiti i Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva. Ove su fotografije dokaz da se ovim nestručnim radovima razorila ne samo Zvijezda, nego su tijekom izvođenja bili ugroženi i životi radnika koji su radili na projektu Aglomeracije.

Pozivamo građane da pošalju slične fotografije građanskim inicijativama Zvijezde i Gaze, a sve u cilju prikupljanja dokaza o nestručnom radu sudionika projekta Aglomeracije, zaključuje se u priopćenju.

Mail adrese:

inicijativa.gaza.karlovac@gmail.com

zvijezda1579@gmail.com