Izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice

Hrvatske vode otkupljuju nekretnine za izgradnju nasipa

VIŠE IZ RUBRIKE

  Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice – mjera 7,  Hrvatske vode nude vlasnicima i suvlasnicima  isplatu tržišne naknade, po procjenama tržišne vrijednosti nekretnina sudskih vještaka za različita područja, od graditeljstva do poljoprivrednog zemljišta.

  Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina koje se nalaze u zoni obuhvata da se po primitku elaborata procjene od strane Ureda državne uprave u Karlovcu jave radi sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno sklapanja kupoprodajnih ugovora.

  Ponudu su Hrvatske vode objavile na web stranici

  https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/oglas_k.o._recica_m7_002.pdf

  Obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane vlasnike/suvlasnike nekretnina dana 12.12.2019. i 13.12.2019. godine u razdoblju od 9.00 – 15.30  sati u prostorije Mjesnog odbora Rečica, u Karlovcu, Luka Pokupska 9,  vezano za otkup nekretnina  i sklapanje kupoprodajnih ugovora.

  Sa sobom obavezno ponijeti:

  1. Osobnu iskaznicu ili putovnicu
  2. OIB
  3. Karticu tekućeg računa