Bosansko-hercegovačka policija premjestila je migrante autobusima

Granični prijelaz Maljevac otvoren danas od 18 sati

VIŠE IZ RUBRIKE

    Granični prijelaz Maljevac otvoren je danas od 18 sati, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a prethodno je najavio i Hrvatski autoklub. Prema podacima kojima raspolaže hrvatska policija, poslijepodne bosansko-hercegovačka policija počela je autobusima premještanje između 150 do 200 osoba koje su se nalazile na udaljenosti oko 200 metara od Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Maljevac – Velika Kladuša. Prije četiri dana granični prijelaz Maljevac otvoren je s BiH strane.