Najveći interes za subvencije režija stanovanja

Gradski socijalni program-Neki oblik pomoći ostvarilo 810 samaca i obitelji

VIŠE IZ RUBRIKE

  Grad Karlovac već 22 godine provodi Gradski socijalni program. O dosadašnjim iskustvima u njegovu provođenju, što sadrži, uvjetima i kriterijima za dobivanje nekog oblika socijalne pomoći, broju korisnika, podnošenju zahtjeva i još nekim pojedinostima  više smo doznali u  Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

  -Gradski socijalni program započeo je s radom u mjesecu studenom 1996. godine sa samo jednim oblikom pomoći Subvencija prijevoza umirovljenika i osoba starije životne dobi. Već 1997. godine osim navedene program sadrži i nove oblike pomoći kao pomoć za ogrjev, pogrebni troškovi, subvencija smještaja u dječje vrtiće, prehrana učenika u osnovnoj školi, pomoć za novorođenu djecu.

  Na temelju dugogodišnje provedbe Programa  i na temelju povratne informacije korisnika našeg programa možemo utvrditi da ovaj program jako puno znači građanima u potrebi, da je ocijenjen vrlo pozitivno iz razloga što obuhvaća različite potrebe kao  i kategorije naših korisnika, možemo reći da prati potrebe ljudi od rođenja pa do smrti. Kroz program nastojimo pratiti realne potrebe u svakodnevnom življenju pojedinaca i obitelji i u tom smislu svake godine naš Program proširujemo novim oblicima pomoći, kažu nam u ovom Upravnom odjelu.

  Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih programom su uz državljanstvo Republike Hrvatske, prebivalište na području grada Karlovca i ukupni prihodi kućanstva. Tako ukupni prihodi kućanstva za samca mogu biti do 2.100, za dvočlano kućanstvo do 2.250, tročlano do 2.500, četveročlano do 2.800 kuna plus 300 kuna za svakog daljnjeg člana kućanstva. Valja napomenuti da se za treće i svako sljedeće uzdržavano dijete dodaje još 400 kuna, što vrijedi  isključivo za oblike pomoći koji se odnose na djecu kao što su subvencija troškova smještaja u vrtiće, pomoć za prehranu učenika u osnovnim školama, ljetovanje u Hostelu „Karlovac“ u Selcu te za pomoć u prehrani – mlijeko za dojenčad.

  Inače, u ukupne prihode kućanstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i druge prihode kućanstva. Izuzetak su osobne invalidnine temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, dječji doplatak, sredstva za uzdržavanje za dijete, ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima kao i prigodne jednokratne donacije. Još su tu i naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu.

  Ukupni prihodi kućanstva, kao temeljni kriterij, vrijede za sve oblike pomoći utvrđene ovim Programom osim za pomoći: naknada pogrebnih troškova, subvencija godišnjih karata za prijevoz socijalno ugroženih kategorija, pomoć u kući starim i bolesnim osobama, zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba, pomoći i akcije temeljem posebnih odluka i sufinanciranje gradskog prijevoza građana starijih od 65 godina za koje su utvrđeni i posebni uvjeti i kriteriji u Programu.

  Gradski program ima 17 oblika pomoći

  -Uz zahtjev za ostvarivanje prava za pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode kućanstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova kućanstva. Zahtjev se podnosi na obrascu utvrđenom za svaki oblik pomoći. Podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti propisanu dokumentaciju, a na traženje stručnog suradnika za provedbu Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2018. godinu dužan je predočiti i priložiti i dodatnu dokumentaciju, a u nekim slučajevima dati i pisanu izjavu. Svi zahtjevi za pojedine oblike pomoći nalaze se na službenim stranicama Grada Karlovca, a mogu se podignuti i u uredima stručnih suradnica, pojašnjavaju u gradskom odjelu za društvene djelatnosti.

  Gradski socijalni program ima 17 oblika pomoći, a u devet mjeseci ove godine, ukupno je bilo oko 810 samaca i obitelji koji su ostvarili neki vid pomoći.

  -Najveći interes je iskazan za subvencije režija stanovanja kao i za oblike pomoći  po posebnim odlukama Gradonačelnika (jednokratna novčana pomoć, bonovi za Uskrs i Božić) kao i božićnica za umirovljenike. Za prvih devet mjeseci 2018. godine u proračunu grada Karlovca na poziciji Socijalna skrb – Gradski program osigurano je 3.520.000 kune, a utrošeno je 2.354.471 kuna. Kroz rebalans proračuna moguće su izmjene po pojedinim pozicijama proračuna, ističu u Odjelu za društvene djelatnosti.

  Otpalo 30 posto korisnika zbog prikrivanja financijskog stanja

  Odgovarajući na upit kako se obavlja kontrola korisnika, je li bilo zlouporaba i na koji način ih rješavaju iz ovog gradskog odjela su odgovorili.

  -Prijašnjih godina zbog zakonske nemogućnosti detaljne provjere prihoda zainteresiranih korisnika bilo je slučajeva prikrivanja stvarnog financijskog stanja. No, u zadnjih dvije do tri godine uvidom u Jedinstveni registar računa  (FINA, Porezna uprava), broj korisnika se smanjio 30 posto, što je rezultiralo povećanjem ukupne pomoći po pojedinom korisniku.

  U tijeku je priprema Gradskog socijalnog programa za iduću godinu. Prema trenutnim saznanjima, neće biti nekih promjena u odnosu na 2018. godinu; ni u oblicima pomoći, niti po planiranim sredstvima u proračunu za 2019. godinu.

  Za dodatne informacije kao i za ostvarivanje prava na bilo koju vrstu pomoći iz Gradskog socijalnog programa, građani se mogu javiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti grada Karlovca, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, soba broj 11, 12 ili 14 u uredovno radno vrijeme – utorak, četvrtak ili petak od 8 do 13 sati. Isto se u navedeno vrijeme može dobiti popis dokumentacije kao i potrebne upute. Također, informacije su dostupne i na web stranici Grada Karlovca.