Prvi Karlovački

Gradski muzej Karlovac mijenja naziv, raspisan natječaj za novi logotip

Autor: Ksenija Begović

22.05.2020

Karlovac

Autora izabranog logotipa čeka i novčana nagrada u visini 10.000 kuna

Gradskom muzeju Karlovac slijede određene organizacije promjene. Naime, kako je napomenula voditeljica marketinga i odnosa s javnošću Josipa Vukelić, u planu je nova organizacijska struktura, a ova gradska ustanova promijenit će i naziv u Muzeji grada Karlovca. Naziv se mijenja prema naputku Ministarstva kulture. Budući da u svom sastavu Muzej ima i Muzej Domovinskog rata Turanj Karlovac naziv muzeja prelazi u množinu, što je uobičajena praksa.

Prije pokretanja pravne procedure za buduću ustanovu traži se novi logotiop za koji je ovih dana raspisan natječaj.

Prijedlog logotipa treba biti originalan rad natjecatelja ili natjecateljice, a svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili pripadnost, navedeno je između ostalog u propisanim uvjetima.

Novi logotip mora biti kreativan, jedinstven i jednostavan i pratiti suvremene trendove u dizajnu, u izradi prijedloga se mogu koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja, mora biti prilagođen primjeni i izvedbi u razne svrhe i mora naravno prezentirati originalni identitet Muzeja grada Karlovca

Svi detalji javnog natječaja i prijavnica se nalaze OVDJE.

Eventualna pitanja za vrijeme trajanja natječaja mogu postaviti putem elektroničke pošte josipa.vukelic@gmk.hr s nazivom Natječaj – logotip.

Autora izabranog logotipa čeka i novčana nagrada u visini 10.000 kuna.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici adresu Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj – logotip“.

Rok za prijem natječajnih radova je od 21. 5. 2020. do 21. 6. 2020. u 12 sati.

 

 

Autor: Ksenija Begović