Gradonačelnik ne daje suglasnost na predloženi Cjenik

Gradonačelnik Damir Mandić traži od tvrtke Čistoća da ponovno analizira cijene

VIŠE IZ RUBRIKE

  Gradska tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac podnijela je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca Gradonačelniku Grada Karlovca Zahtjev za pribavljanje prethodne suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge u gradu Karlovcu.

  Promjena cjenika traži se zbog uspostave novog načina pružanja javne usluge prikupljanja otpada uz proširenje pružanja javne usluge sa prikupljanja samo miješanog komunalnog otpada na prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uz osiguranje odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i glomaznog otpada. Shodno navedenom, gradska tvrtka Čistoća Karlovac d.o.o. mora uspostaviti novi način obračuna cijene za pružene usluge, što ima za posljedicu i promjenu cijene u odnosu na postojeće, jer nova cijena obuhvaća i više usluga u okviru javne usluge.

  Zahtjev Čistoće d.o.o. Karlovac sastoji se od:

  Prijedloga cjenika

  Obrazloženja prijedloga Cjenika

  Izjave odgovorne osobe

  Važećeg cjenika

  Procjene iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu Cjenika u obračunskom razdoblju i postotak promjene cijene u odnosu na važeću cijenu.

  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i bioragradivog komunalnog otpada primjenjuju odredbe o javnim uslugama iz zakona kojim se uređuje zaštita potrošača. U vezi istoga održana je sjednica Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac kao savjetodavnog  tijela Gradonačelnika na kojoj je raspravljano o prijedlogu Cjenika. Sjednici je bilo nazočno svih 8 članova Vijeća. U trenutku glasovanja sjednici je bilo prisutno  8 članova vijeća od kojih 4 podržavanju Cjenik, a 4 člana ga ne podržavaju.

  Temeljem rasprave koja je održana na sjednici Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac Gradonačelnik traži od tvrtke Čistoća d.o.o. da ponovno analizira cijene i pokuša dodatno smanjiti navedene troškove. Traži da se preispitaju troškovi amortizacije, troškovi odlaganja reciklabilnog otpada te ugovor s Inkasatorom vezano na troškove distribucije računa i drugih obavijesti. Gradonačelnik ne daje suglasnost na predloženi Cjenik te se nalaže tvrtki Čistoća Karlovac d.o.o. da  ponovno preispita troškove i potom podnese Zahtjev za davanje suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.