Prvi Karlovački

Grad Karlovac o inicijativi Udruge Dignitas

Autor: Miloš Milovanović

21.07.2021

Karlovac

Grad Karlovac donijet će odluku nakon adekvatne analize potreba

Grad Karlovac dosad u proračunu nije osiguravao sredstva za financiranje higijenskih uložaka socijalno ugroženim učenicama osnovnih škola kojima je Grad osnivač ili svim učenicama, priopćili su iz gradske uprave.

Radi se o novoj inicijativi na području jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj o kojoj će Grad Karlovac donijeti odluku nakon adekvatne analize potreba. Takvu inicijativu Gradu je jučer pismeno uputila i Udruga pacijenata Dignitas nakon čega je dogovoren sastanak u gradskoj upravi i razgovor s Udrugom na ovu temu. Grad Karlovac razmotrit će ovaj prijedlog i u razgovoru s osnovnim školama, saslušati argumente i procijeniti potrebu nabavke higijenskih uložaka te sukladno tome donijeti adekvatnu i konkretnu odluku o kojoj će izvijestiti javnost, poručili su.