Grad Karlovac službeno je predao projektni zadatak potreban za izradu prometnog elaborata za D1

Grad Karlovac nastavlja s mjerama povećanja sigurnosti na području Gradske četvrti Turanj

VIŠE IZ RUBRIKE

  Nakon održanog sastanka u prostoru Osnovne škole Turanj kojem su uz gradonačelnika grada Karlovca Damira Mandića, župana Karlovačke županije Damira Jelića nazočili članovi Vijeća roditelja Osnovne škole Turanj kao i Vijeća Gradske četvrti Turanj te predstavnici Hrvatskih cesta, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave karlovačka te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. stručne službe Grada Karlovca su u dogovoru s Osnovnom školom Turanj i s Vijećem roditelja pokrenule aktivnosti koje će doprinijeti sigurnosti prometa tog područja. Grad Karlovac službeno je predao projektni zadatak potreban za izradu prometnog elaborata za državnu cestu D1 nadležnoj instituciji Hrvatskim cestama u cilju što bržeg i boljeg rješavanja problema, u kojem stoje sljedeći projektni zadaci.

  Postavljanje obostranog mjerača brzine na državnoj cesti D1.

  Analiziranje budućeg novog priključka Muzeja Domovinskog rata na državnu cestu D1, uzimajući u obzir postojeće BUS stajalište.

  Postavljanje kamere od strane MUP-a.

  Promjena halogenih svjetala u led svjetla na postojećem pješačkom semaforu.

  Izvođenje nogostupa, tamo gdje ne postoji, na dijelu državne ceste D1 na dionici od mosta preko rijeke Korane do Osnovne škole Turanj i nastavno do restorana Baki.

  Sigurnosno regulirati parkiranje kod gostione Ciglar, trgovine Gavranović i pekare Turanj.

  Predložiti i definirati način koji omogućava dostavu za navedene poslovne objekte.

  Izvršiti mjerenja javne rasvjete i prilagoditi Pravilniku.

  Na svim pješačkim prijelazima povećati rasvjetu za najmanje 50 %.

  Na svjetlećim znakovima C 02 postaviti led rasvjetu kako bi se što bolje istaknuo pješački prijelaz.

  Postaviti ogradu na izlasku iz OŠ Turanj.

  Postaviti upozorenje nailaska na pješački semaforski uređaj.

  Na postojećem semaforskom uređaju preprogramirati uređaj s ciljem povećavanja zaštite.

  Gradonačelnik Damir Mandić sa suradnicima održao je sastanak s predstavnicima Vijeća roditelja i u petak, 19. listopada na kojem je definirano kako će Grad Karlovac zajedno s PU karlovačkom financirati nadzornu kameru na Sajevcu te dva mjerača brzine također na spomenutoj lokaciji. S obzirom kako je Grad Karlovac ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju nogostupa na Sajevcu, intencija je i njegova izgradnja kao i izgradnja nogostupa u svim onim dijelovima grada u kojima je radi nepostojanja nogostupa smanjena sigurnost prilikom prometovanja. Grad Karlovac dijeli mišljenje stanovnika Turnja kako je pravo rješenje sigurnosti prometa zaobilaznica te nastavlja inzistirati na njezinom građenju, a sukladno rokovima koje su Hrvatske ceste i same izrekle. Sljedeći sastanak na Turnju održati će se 15. studenog 2018. kada bi Hrvatske ceste trebale predstaviti prometni elaborat s obzirom da bez njega ne smiju poduzimati nikakve radnje na predmetnoj dionici. Sigurnost u prometu obveza je svih koji svakodnevno prometuju na bilo koji način, a posebice odraslih, koji svojim odgovornim ponašanjem u prometu utječu na mlađe generacije.