Trenutno je na raspolaganju devet stanova, koji će biti dodijeljeni prema listi

Grad Karlovac ima 338 stanova, a u protekle četiri godine bila su ulaganja u 139 stanova

VIŠE IZ RUBRIKE

  Zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Hermina Komanac i pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom Tatjana Gojak održale su konferenciju za novinare na temu gradskih stanova. Grad Karlovac ima 338 stanova, a u protekle četiri godine bila su ulaganja u 139 stanova.

  -U četiri godine potrošeno je za dodatna ulaganja dva milijuna kuna, a za tekuća održavanja milijun i 900 tisuća kuna. Najčešće se u tim stanovima uređuju sanitarni čvorovi, kupaonice, instalacije i odvodi. Ti su radovi i najskuplji. 2017. i 2018. godine napravljena je analiza stanja svih gradskih stanova. Tada utvrđeno da su u 64 stana potrebna ulaganja, a da je 30 stanova nedovoljno održavano. Napravljen je tada i pravilnik o održavanju tih stanova, kazala je pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Hermina Komanac.

  Zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić kazala je da je prošle godine donesen novi pravilnik o dodjeli gradskih stanova, raspisan je natječaj i složene su liste.

  -Trenutno na listi imamo 79 zahtjeva za najam gradskih stanova na općoj listi i 41 na listi za mlade. To nam je pokazatelj, koje su potrebe građana za stambenim zbrinjavanjem. Prošle godine dobili smo od Republike Hrvatske dvanaest stanova u vrijednosti tri milijuna kuna. Od tih dvanaest stanova, u devet su od prije najmoprimci. Također smo dobili na uporabu od Republike Hrvatske šest stanova. Ti stanovi će se urediti i dodijeliti prema listi. Naša lista je na snazi tri godine, od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, nakon čega će ponovno ići natječaj za dodjelu gradskih stanova. Stanovi se dodjeljuju na pet godina. 79 najmoprimaca ne plaća najam stana, jer su korisnici minimalne zajamčene naknade. Trenutno imamo na raspolaganju devet stanova, koje ćemo dijeliti kandidatima s liste, rekla je Andreja Navijalić.

  Pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom Tatjana Gojak kazala je da do sada nije raskinut niti jedan ugovor o najmu.

  -Visina najma gradskog stana ovisi o više kriterija, ovisi o kojoj se zgradi radi. Postoji bodovanje stanova, nakon toga se boduje visina prihoda po pojedinom članu domaćinstva. Najam za gradski stan iznosi od 100 do 400 kuna, ovisi o zoni i visini prihoda članova domaćinstva, kazala je Tatjana Gojak. (b.o.)