Dinko Neskusil i Morana Rožman pripremili su za ovu ljetnu sezonu na Foginovom zanimljivi foto-kutak. Riječ je o reklamnom plakatu iz 1930-tih godina, a prikazuje tadašnju skakaonicu.

Fotokutak na otvorenju Foginovog - napravi sliku za uspomenu i pamćenje!

VIŠE IZ RUBRIKE