Aquatika

Edukativna predavanja za javnost

VIŠE IZ RUBRIKE

Zanimljivo i poučno

Iduće subote 30. rujna u 11 sati održat će se edukativno predavanje na temu „Dječji mozak i priroda kao poticaj njegova razvoja“.

Kako obavještavaju iz Aquatike, ostvarili su zajedničku suradnju s Javnom ustanovom Natura viva iz Karlovačke županije i Javnom ustanovom Zeleni prsten iz Zagrebačke županije.

-Organizirali smo predstavljanje rada obje ove javne ustanove te upoznavanje javnosti sa projektima koje provode.

Javna ustanova Zeleni prsten je (16. rujna) održala edukativno predavanje uz zanimljivu raspravu o invazivnim stranim biljnim vrstama pod nazivom „Ljepotica ili zvijer – kad ukrasne biljke podivljaju“.

Saznali smo mnogo zanimljivih činjenica, kao primjerice što su to uopće invazivne strane vrste, koje su to vrste biljaka kod nas, kako su došle na nova područja, kako su se rasprostranile, ali i kako se može spriječiti njihovo daljnje širenje.

Znate li da strane invazivne vrste negativno utječu na okoliš u kojem rastu, pa tako i na čovjeka, a šteta koju nanose svjetskom gospodarstvu na godišnjoj se razini procjenjuje na 1,4 bilijarde dolara (tj. 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva).

JU ZELENI PRSTEN su nam predstavili i iznimno vrijedan projekt LIFE Ornamental IAS u sklopu kojeg će napraviti popis svih stranih invazivnih vrsta biljaka u našim područjima te predložili njihovo suzbijanje na adekvatan način prije nego se previše rasprostrane pa bude prekasno. Na projektu rade sa šest partnera iz Slovenije, a kao glavni partner je Slovenski zavod za zaštitu prirode. Vrijednost projekta govori o njegovom iznimnoj važnosti, a radi se o čak 8,75 milijuna eura!

Nakon toga, organizirali smo i drugo edukativno predavanje (23. rujna) o invazivnim životinjama. Ovaj puta su nam iz Javne ustanove Zeleni prsten predstavili projekt „Spas za barske – stop za invazivne kornjače“ kojem je svrha zaštita barske kornjače kroz provedbu istraživanja i uklanjanja invazivnih kornjača kojima nije mjesto u jezerima Zagrebačke županije.

Kroz predavanje smo naučili što su i koje su to invazivne kornjače, zašto su one opasne za naše zavičajne vrste i kako ih ugrožavaju te kako razlikovati zavičajnu barsku kornjaču od invazivne crvenouhe kornjače. Upoznali smo se i s metodama izlova crvenouhih kornjača i dosadašnjim rezultatima projekta te naučili kako svi zajedno možemo doprinijeti zaštiti barske kornjače.

Kolege iz Javne ustanove Natura viva predstavili su nam svoj zanimljiv projekt o invazivnom signalnom raku pod nazivom "Kontrola populacija signalnog raka u rijekama Korani i Radonji". Kako bi dotičnu problematiku približili djeci, izradili su edukativnu slikovnicu “Priča o raku Jaquesu” i premijerno prikazali crtani film “Račja priča”, što se djeci posebno svidjelo.

Nakon predavanja održana je i aktivna radionica za djecu na temu invazivnih životinja. Djeca su imala priliku nacrtati signalnog raka te napraviti makete barske i crvenouhe kornjače.

Ova predavanja i radionice su polučile veliki interes javnosti te ćemo nastaviti sa sličnim događanjima. Naša zadaća je, između ostaloga, i edukacija javnosti o važnim temama očuvanja bioraznolikosti naših ekosustava.

Za kraj najavljujemo još jedno edukativno predavanje iduće subote 30. rujna u 11 sati na temu „Dječji mozak i priroda kao poticaj njegova razvoja“ koje će nam predstaviti KOHO BEEZNIS d.o.o. iz Jastrebarskog. Radi se o približavanju načina na koji se razvija dječji mozak, pojašnjavanje pojma neuroplastičnosti i uloge okoline u poticanju razvoja mozga, kao i kakva su iskustva potrebna mozgu za razvoj, značaj prirode za razvoj mozga, primjeri prirodnih poticaja i aktivnosti u prirodi koji potiču razvoj mozga, te rizična igra i dječji razvoj.

Ovo zanimljivo predavanje je namijenjeno roditeljima djece od 0 do 3 godine i budućim roditeljima, poručuju iz Aquatike.