Edukaciju održali Mirsad Bećirović, Sandra Milčić i Romija Radočaj Naglić

Edukacija učenika Medicinske škole u Udruzi slijepih USKA

VIŠE IZ RUBRIKE

    Udrugu slijepih USKA posjetili su danas učenici Medicinske škole sa nastavnicom Valerijom Žapčić. U sklopu programa i projekata koje USKA provodi kontinuirana je edukacija u odgojno obrazovnim institucijama na području cijele Karlovačke županije, kao i sustavna podrška institucijama iz područja zdravstva i socijalne skrbi u komunikaciji i pristupu osobama s oštećenjem vida. Valerija Žapčić pritom je istaknula zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom USKA-e i Medicinske škole na edukaciji budućih zdravstvenih djelatnika. Predsjednik Udruge slijepih USKA Mirsad Bećirović predstavio je pomagala za slijepe osobe s posebnim naglaskom na pomagala za osobe s oštećenjem vida iz područja zdravlja. Videći pratitelj USKA-e Sandra Milčić predstavila je tehnike kretanja uz pomoć videće pratnje uz praktične savjete iz svakodnevne komunikacije sa slijepim osobama. Tajnik Udruge USKA Romija Radočaj Naglić govorila je o mogućnostima i sposobnostima osoba s oštećenjem vida te pravima koje ostvaruju iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Svaki je učenik po završetku edukacije dobio na dar edukativnu brošuru pod naslovom "Komunikacija i pristup osobama s oštećenjem vida", koja je nastala zahvaljujući projektu kojeg USKA provodi pod pokroviteljstvom Karlovačke županije "Educirati, motivirati, podržati".