Sklapa se ugovor o zakupu na rok od pet godine

Država daje u zakup četiri poslovna prostora u Karlovcu - cijene najma od 690 do 3800 kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

    Raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, točnije riječ je o 20 poslovnih prostora u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Karlovcu. Od 20 poslovnih prostora četiri se nalaze u Karlovcu.

    Riječ je o prostoru na adredi Radićeva 12 od 122 kvadrata čija bi mjesečna najamnina bila nešto više od 4 tisuće kuna. Drugi poslovni prostor od 20 kvadrata nalazi se na Strossmayerovom trgu 2 gdje mjesečni najam iznosi 690 kuna. Dva prostora su na jednoj adresi Zrinski trg 4. Jedan od 92 kvadrata s mjesečnim najmom od 3 tisuće kuna, dok je drugi prostor na polukatu od 116 kvadrata s cijenom najma od 3 800 kuna.

    - S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina, ako je ispunio uvjete iz natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine. Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup je 17. listopada 2018. do 12,00 sati , a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, 17. listopada 2018. u 13,00 sati, stoji u priopćenju.

    Kako stoji na stranicama Ministartsva državne imovine razgledavanje poslovnih prostora u Karlovcu predviđeno je za 10. listopad.

    Natječaj je objavljen na stranici http://www.hr-nekretnine.hr/natjecajizazakupinajam.html.