Duduković: Do sada nismo radili s počiniteljima nasilja i mislim da je ovo nešto što može uroditi plodom

Druga godina programa „Promjena – korak do sigurnosti“

VIŠE IZ RUBRIKE

  Ženska grupa Korak s partnerom Centrom za socijalnu skrb Karlovac drugu godinu provodi program „Promjena – korak do sigurnosti“. Traje tri godine i svake godine sa 180 tisuća kuna, financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Govoreći o tome što je učinjeno u prvoj godini voditeljica projekta Davorka Bišćan je rekla.

  -Za prvu godinu ostvareni su svi ciljevi projekta. Djelatnici Centra za socijalnu skrb i Koraka prošli su dvije edukacije; jednu za rad s počiniteljima obiteljskog nasilja i drugu za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja po izlasku iz skloništa. Nakon toga su proizašla i dva programa; za rad sa počiniteljima obiteljskog  nasilja i drugi za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja  po izlasku iz skloništa te je formirano Savjetovalište za počinitelje obiteljskog nasilja u kojem djeluje uz mene i Tatjana Farkaš Radočaj.

  U drugoj godini nastavit će se s radom Savjetovališta koje je počelo s radom 1. veljače ove godine te ciklusom edukacija kojima će prisustvovati djelatnici Centra za socijalnu skrb, Ženske grupe Korak,  Policije, Državnog odvjetništva, Općinskog i Županijskog suda u Karlovcu i nekoliko srednjih škoola. Cilj je bolja povezanost i umreženost institucija i udruga koje se bave problematikom nasilja u obitelji. Predsjednica Koraka Mirjana Duduković ističe da im je ovaj program bio izazov i dodaje.

  -Zato što do sada nismo radili s počiniteljima nasilja i mislim da je ovo nešto što može uroditi plodom jer ne znači ako se nasilje dogodi jedanput ili dvaput  u život da se ne može nešto promijeniti, ali samo onda ako i žrtva i  počinitelj nasilja  žele promjenu u svom životu; onda možemo nešto i postići. Mi smo tu da im pomognemo, ali naravno to su sve dobrovoljni klijenti i oni moraju sami osjetiti potrebu da im je to nužno. Naš je cilj ustvari da i žrtva nasilja i počinitelj shvati da svoje ponašanje mogu mijenjati i da može biti uspjeha u životu.

  Ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Karlovcu Mirjana Pogačić je govoreći o provođenju projekta kazala.

  -Nadamo se da ćemo u Savjetovalištu imati sve više onih koji su počinitelji nasilja i koji će htjeti pristupiti takvom savjetodavnom radu  jer je to dosta teško postići. U prvoj godini ipak smo postigli da smo imali i nekoliko onih koji su počinili nasilje u obitelji, a htjeli su raditi na sebi i svome ponašanju i dalje. Drugi elemenat koji nam je jako važan u prvoj godini, a to je bila edukacija stručnjaka; uz troje stručnjaka iz Koraka, završilo ju je i 14 stručnih radnika iz Centra za socijalnu skrb. To smatramo velikim kapitalom, upravo u ovom projektu.

  Inače, u Savjetovalište  počinitelji mogu doći  putem Centra za socijalnu skrb koji ih upućuje kroz  mjere obiteljske zaštite. Počinitelji se mogu i dobrovoljno prijavilti pa su se tim putem  prijavila dva iz Karlovca, jedan iz Duge Rese i  jedan s područja Sisačko moslavačke županije. I predsjednica Koraka Mirjana Dududković mišljenja je da se počinitelji nasilja sami javljaju.

  -Nama je želja da se ljudi i sami javljaju, bez obzira da li ih je uputio Centar ili ne, zato što bi onda bilo i boljih rezultata. Ponovno navodim osobu iz Sisačko – moslavačke županije koja je izrazila želju da želi razgovarati s  psihologicom. U konačnici  to bi onda bio rezultat ovog projekta i njegove vidljivosti.

  Vrlo važna je psihosocijalna podrška ženama i djeci  žrtvama nasilja po izlasku iz Skloništa, nazvana Follow Up. U  taj dio programa uključene su dvije žene s četvero djece.

  Zaključno je predsjednica Ženske grupe Korak Mirjana Dudković rekla.

  -Mislim da je taj Follow Up ono što je najpotrebnije, poslije psiholoških tretmana sa žrtvama i počiniteljima nasilja zato što žena tek kad se osamostali i izađe iz skloništa; onda joj treba pomoć da može usmjeriti život i ekonomsku situaciju u onom smjeru u kojem želi. Većina žena koje su bile u skloništu bile su ekonomski ovisne o svojem partneru i nisu nikad raspolagale s novcima. Kada počne zarađivati i raspoređivati ta sredstva, onda se znalo dogoditi da za 15 dana potroši plaću. Sad više ne; ali je naučila, mora naučiti kako gospodariti s onim što ima.