Prvi Karlovački

Dodijeljeni ugovori ustanovama i udrugama grada Karlovca za financiranje projekata u kulturi

Autor: Sunčica Laić

22.02.2021

Karlovac

Grad Karlovac za ovu godinu za tu namjenu osigurao 1,75 milijuna kuna

U Urbanom parku kod Hrvatskog doma danas je upriličena dodjela ugovora ustanovama i udrugama koje su ostvarile sufinanciranje projekata temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2021. godinu.

Ugovori su dodijeljeni za 40 subjekata, odnosno 47 projekata.

-Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i Grad Karlovac je donio svoj Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. To nam je temeljni akt na temelju kojega raspoređujemo sredstva u području kulture i kulturne djelatnosti, Kao i svake godine, tako smo i prošle godine objavili javni natječaj u lipnju na kojega su se mogli javiti svi zainteresirani sa svojim programima i projektima. Natječaj je bio otvoren do kraja kolovoza i nakon toga je slijedio zahtjevan posao i za povjerenstvo u okviru gradske uprave koje je moralo obaviti onu prvu administrativnu provjeru, a naravno i kasnije za kulturna vijeća koja su svako u svom području stvaralaštva morala pregledati i vrednovati pristigle prijave. Na natječaj je pristiglo više od 100 različitih i vrlo kvalitetnih programa i na taj program se prijavilo oko 50-ak subjekata. Ukupna sredstva koja su na raspolaganju u 2021. godinu su 1,750 milijuna kuna, a u okviru ovog programa financirat će se programi naših ustanova, udruga i drugih pravnih fizičkih osoba, istaknula je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Draženka Sila Ljubenko.

Na provedeni javni poziv i dodjelu ugovora osvrnuo se i gradonačelnik Damir Mandić rekavši kako su prošla i ova, godine koje su promijenile naše svakodnevno življenje i naš rad.

-Pogotovo vama koji ste u amaterskim kulturnim udrugama rad je bio doslovno onemogućen i sve one vaše aktivnosti koje ste inače redovno odrađivali su na neki način morale biti sa strane. Nadam se i želim vjerovati da vam ipak nije toliko naudilo da je dovelo u pitanje funkcioniranje, pa čak i opstojnost vaših udruga, naglasio je Mandić dodavši kako su što se tiče sredstava, ove godine išli s minimalnim korekcijama.

Kazao je i kako se nada da će u ljeto ove godine moći organizirati i realizirati sve one aktivnosti koje su i do sada imali. Tako je istaknuo kako i ove godine planiraju manifestaciju Zvjezdano ljeto „iako u manjem obimu, ali u svoj raskoši“, te kako će biti objavljen javni poziv za programe gdje će ponovno svi moći aplicirati na taj natječaj, a također se nada i da će se advent „vratiti na ono staro“ i da će i tu biti prostora za sve programe udruga.

Prvi čovjek našega grada naglasio je kako im je stalo i da amaterske udruge žive i prebrode probleme s kojima se suočavaju.

Mi ovdje imamo javne potrebe u kulturi gdje imamo formalne ustanove koje Grad financira redovito i imamo dio onih koji se kulturom ne bave kroz formalne ustanove nego iz ljubavi.

Naravno da taj, reći ću formalni dio kulture je na neki način i zaštićen jer je u konačnici kroz ustanovu formaliziran kroz proračun, ali nama je stvarno stalo da i ovaj amaterski dio živi i da na neki način prebrodi sve ove probleme koji su bili. Osim manifestacija, u tijeku su i natječaji naših tvrtki gdje isto možete na neki način prijaviti neke programe, tako da u konačnici na kraju godine će ovaj iznos iako je on 1,75 milijuna kuna, on će ići na više od dva milijuna kuna.

Ono što nam je svima izazov i u ovom formalnom i neformalnom je tražiti putove suradnje, tražiti putove sinergije. I vi unutar sebe, kao amaterske udruge morate tražiti način kako zajednički realizirati neke programe. Mislim da je to nešto što je izazov za sve, upravo zbog toga da zaista dignemo vidljivost i karlovačke kulture i ove formalne i neformalne jer stvarno mislim da zajedno možemo učiniti puno više, poručio je Mandić.

Foto: (sl)