Predsjednicima vijeća MO i GČ predstavljen način rada mjesne samouprave i aplikacija Popravimo

 Do sredine srpnja trebaju donijeti planove rada

VIŠE IZ RUBRIKE

Mjesna samouprava

Izbori za nove članove vijeća održani su u travnju, konstituirajuće sjednice u svibnju, a ovaj sastanak održan je kako bi svi predsjednici vijeća odjednom dobili informacije o radu mjesne samouprave

- Mi smo tu zbog građana. Zvuči političarski, ali ja u to vjerujem. Važno je da napravite planove, ali i da napravite prioritizaciju jer sve, zbog financija, ne može biti realizirano. Pogotovo znamo li da, po najavljenoj poreznoj reformi, u gradskom proračunu će biti 4 milijuna eura manje. Pitajte, koliko god puta treba! Na raspolaganju vam je gradska uprava, posebno Odsjek za civilnu zaštitu, mjesnu samoupravu i vatrogastvo, kazao je gradonačelnik Damir Mandić na sinoćnjem sastanku s predsjednicima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Izbori za nove članove vijeća održani su u travnju, konstituirajuće sjednice u svibnju, a ovaj sastanak održan je kako bi svi predsjednici vijeća odjednom dobili informacije o radu mjesne samouprave.

Pojašnjena im je procedura, donošenje odluka, planova rada, financijskih planova, te dogovoreno da do sredine srpnja dostave svoje četverogodišnje planove rada temeljem kojih će kreirati proračune za narednu godinu, s projekcijama za 2025. i 2026., kao i održavanje sjednica vijeća u svakom mjesnom odboru i gradskoj četvrti kojima će prisustvovati gradonačelnik.

Predstavljena im je i nova aplikacija Popravimo, za prijavu komunalnih intervencija. Bit će jasno vidljivo kada je problem prijavljen, kada riješen, a njome će i biti ubrzan proces prijave, obrade i rješavanja problema, od javne rasvjete nadalje.

- Najvažnija je komunikacija između Grada i vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, putem svih kanala, a osobito izravna, na terenu s ljudima, poručila je Dijana Kujinek, pročelnica Ureda gradonačelnika u kojem i jest Odsjek za civilnu zaštitu, mjesnu samoupravu i vatrogastvo.