Prvi Karlovački

DIP objavio kako građani mogu u biračke odbore

Autor: Anamarija Radočaj

25.05.2020

Izbori

Državno izborno povjerenstvo nakon više upita građana objavilo je u ponedjeljak kako zainteresirani mogu raditi u biračkim odborima za parlamentarne izbore.

Članove biračkih odbora za parlamentarne izbore 5. srpnja, imenuje se najkasnije pet dana prije izbora. Imenuje ih izborno povjerenstvo izborne jedinice na prijedlog nadležnog općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstva. Birački odbori, njih više od 6.500, imenuje se za svako biračko mjesto. Za rad u odboru, koji ne uključuje samo izborni dan, dobiva se naknada, na prošlim parlamentarnim izborima iznosila je 300 kuna po članu.

Predsjednici i zamjenici biračkih odbora da ne smiju biti članovi ni jedne političke stranke, trebali bi biti biti pravnici, pa ako ispunjavaju te uvjete mogu se obratiti nadležnom gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu.

Građane koji žele biti članovi odbora upućuje da se obrate političkim strankama.

Naime, po dva člana i zamjenika u svaki odbor određuju većinska i oporbene stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sazivu nedavno raspuštenog Hrvatskog sabora.  Imena ‘svojih ljudi’ stranke su dužne nadležnim  povjerenstvima dostaviti najkasnije osam dana prije izborne nedjelje.

Podaci o gradskim i općinskim povjerenstvima bit će objavljeni od 3. lipnja na DIP-ovoj službenoj stranici.

 

Autor: Anamarija Radočaj