Najviše nezaposlenih je srednje radne dobi

Broj nezaposlenih sve manji

VIŠE IZ RUBRIKE

    Najnoviji podaci objavljeni u Statističkom biltenu Područnog ureda  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Karlovcu kazuju da je na kraju kolovoza u evidenciji bilo točno 4.000 nezaposlenih. U odnosu na mjesec prije radi se o smanjenju za 172 osobe. Od ukupnog broja nezaposlenih čak 61,4 posto su žene i njihov udio se u odnosu na mjesec prije, povećao. Najviše je u evidenciji bilo osoba srednje radne dobi od 30 do 49 godina starosti, njih 1.539 , a slijedi ih oni  starije radne dobi, od 50 do 65 godina starosti kojih je evidentirano 1.512. U nizu brojki izdvaja se još jedan, a odnosi se na one koji prvi put traže zaposlenje. Takvih je zabilježeno 799.

    Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji Zavoda  i ima ih 1.147 , a  slijede ih oni sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom kojih je bilo 972. S druge strane najmanje nezaposlenih osoba, 270, bilo je  sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom.

    U kolovozu su zaprimljene i 503 prijave potreba za radnicima, što je povećanje za 146 prijava u odnosu na prethodni mjesec. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u djelatnosti  obrazovanja 193 i prerađivačkoj industriji,100.