Prvi Karlovački

Alternativni putevi Šišljavaca

14.05.2019

Karlovac

Stanovnici Šišljavića imaju velike probleme za vrijeme poplava

Nakon što se danas ujutro rijeka Kupa izlila iz svog riječnog korita u Koritinji, zatvorena je prometnica D36 koja povezuje Šišljavić i okolna mjesta grada Karlovca sa njegovim središtem. Iako inicijativa stanovnika Koritinje i Šišljavića postoji od davnih devedesetih godina, tek je prošle godine država odobrila sredstva za realizaciju projekta, kojim se planira podići cestu od Blatnice do kanala Kupa – Kupa u dužini od 6,6 kilometara i tako poboljšati prometnu povezanost s gradom za vrijeme poplava. Poplave na ovome području su česta pojava. Nakon par dana jake kiše, stanovnicima ovih područja jasno je što slijedi. Otežan je odlazak na posao u grad i u karlovačke srednje škole. U Područnoj školi u Šišljaviću ne održava se nastava jer nastavnice nisu u mogućnosti doći do svog radnog mjesta. Isti slučaj je i sa zdravstvenom brigom jer liječnik nije u mogućnosti iz grada doći u lokalnu ambulantu u Šišljaviću. Većina zaposlenika ima pravo na pet slobodnih dana za elementarne nepogode tijekom godine što često nije dovoljno jer su poplave sve češća pojava na ovim područjima, odnosno prisutne su i po više puta godišnje. Zbog toga su mještani Koritinje i Šišljavića primorani upuštati se u rizična putovanja nasipom kao jedinim alternativnim rješenjem. O tom problemu razgovarali smo s predsjednikom Mjesnog odbora Šišljavić Dragutinom Lukićem.

U kojoj je fazi projekt za podizanje ceste u Koritinji i, kako to sve skupa napreduje?

-Sve je to bilo definirano na sjednici Vlade u Karlovcu. Novci su odobreni, a sada ide procedura projekta, otkup zemljišta i ostalo. Ne znam točno u kojoj je sad to fazi, ali uglavnom to ide. Ta projektna dokumentacija bi trebala biti gotova ove godine, a bude li to baš tako vidjet ćemo. Kada se riješi otkup zemljišta, počinje se raditi na glavnom projektu. Otkup zemljišta se još nije obavio.

Koliko traje inicijativa za ovaj projekt?

-Prve inicijative postoje od devedesetih godina. Već tada se to spominjalo u nekim razdobljima, nešto se proba i započne, pa onda sve stane i miruje na dvije, tri godine i tako ispočetka. Dakle, ova tema je aktualna nekih 29, 30 godina. Sada bi ta realizacija stvarno trebala biti pri kraju, vidjet ćemo hoće li to biti ove ili iduće godine. To je aktualno, ali tempo je upitan. Prošle godine je došlo do zastoja realizacije zbog rekonstrukcije te ceste jer ona ulazi u drugu županiju. Cesta bi trebala ići do kanala Kupa-Kupa, dakle nekih stotinjak metara ulazi u Zagrebačku županiju. A onda se sve to kompletno mijenja, onda je tu nadležna država, nije više samo županija zato što dvije županije povezane cestom. Zbog toga je sve to skupa malo usporilo. Uglavnom, cesta bi trebala ići od Blatnice do kanala Kupa-Kupa. To je nekih 6,6 km otprilike, ako se ne varam.