Prvi Karlovački

Alfred Freddy Krupa u čak 6 kategorija rangiran u prvih 99 umjetnika na svijetu

Autor: Branko Obradović

02.12.2020

Kultura

Nova priznanja za karlovačkog akademskog slikara

Protekli tjedan ArtFacts iz Berlina najveća baza umjetnika i njihovih izložbi objavila je nove javne globalne rang liste vizualnih umjetnika prema medijima u kojima pojedini umjetnici djeluju.

Tako je postalo vidljivo da je karlovački akademski slikar prof. Alfred Freddy Krupa u čak 6 kategorija rangiran u prvih 99 umjetnika na svijetu. To su: teorija umjetnosti, slikarstvo tušem, tradicionalno i suvremeno, akvarel, figurativno slikarstvo, pisac, odnosi se na sve tekstove koje objavljuju umjetnici, a ne spadaju u kategoriju teorija umjetnosti te likovna fotografija. Isto tako postalo je vidljivo da je Krupa u TOP 100 hrvatskih umjetnika svih vremena i generacija. Prije skoro dvije godine Krupa je uvršten u TOP 10 pripadnika slikarskog pokreta modernog slikarstva tušem tj. New Ink Art kao jedini ne-azijac i broj 1 u Europi. Sada je napredovao s 9. na 7. mjesto. Uzorak korišten kao osnova za analizu je impozantnih 703.339 umjetnika i 871.893 izložbi. Ovo rangiranje potvrda je onoga što je ranije ove godine objavio najsuvremeniji, najpouzdaniji i najopsežniji referentni izvor na svijetu o umjetnicima Allgemeines Kunstlerlexikon, Opći leksikon umjetnika. U svom manifestu, New Ink Art Manifesto, 1996., publ. 2019. godine, Krupa opisuje svoje slikarstvo tušem kao interpretaciju zapadnjačke moderne umjetnosti sredstvima istočnoazijske tehnike tinte, kao kombinaciju suvremenog slikarstva i tradicionalne kinesko-japanske kaligrafije. S tim u vezi, smatra se vodećim predstavnikom modernog europskog slikarstva tušem. Uz ovaj sveobuhvatan i mjerljivi međunarodni uspjeh treba napomenuti da je u nekoliko proteklih mjeseci o slikaru A. F. Krupi pisano u cijelom nizu umjetničkih publikacija, što je sada za ovog umjetnika postala uobičajena situacija, između ostalog i u International Art Market Magazinu, Izrael, Art Reveal Magazinu, Velika Britanija – Njemačka, Artist Portfolio Magazinu, SAD. Predstavljen je i od strane Mouthing Off Magazina, Velika Britanija, ArtID, Švicarska, Zona Cuadros, Mexico, Phenomenological and Existential Studies, međunarodna grupa, 1111 Gallery – Budapest, Mađarska, i drugdje. U Hrvatskoj objavljeni su tekstovi, između ostalog, u Večernjem listu, nedjelja, prilog kultura, nacionalnim Školskim novinama i na portalu za humanistiku Povcast, te u Refleksijama, reviji za likovne umjetnosti kao i dužem nizu informativnih portala. Ranije ove godine predstavljen mu je rad u biltenu David Labkovski Project-a Holocaust Memorial 2020, Los Angeles, SAD, a objavljen je i veliki interview u The COVID Arts Project-u. Uskoro izlazi razgovor s umjetnikom u 20. broju britanskog magazina CreativPaper. I konačno, Documenta iz Kassela koja se uz Venecijanski bijenale smatra najvažnijom redovnom izložbom moderne i suvremene umjetnosti u svijetu, u svoju arhivu je uključila originalni manuskript programatskog teksta “New Ink Art Manifesto” koji je 1996. godine tada 25-godišnji Krupa sastavio tijekom priprema za apliciranje za stipendiju vlade Japana, koju je i osvojio 1998. godine, katalog izložbe “Moderno slikarstvo tušem” koja je održana u studenom 2019. godine u Galeriji Vjekoslav Karas, izdavač Gradski muzej Karlovac, uz potporu Grada Karlovca te Krupinu najnoviju dvojezičnu knjigu “Mislite!Think!” koja je ove godine objavljena kao 99. knjiga u “Maloj biblioteci Dragutin Domjanić”. Izdavač je Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina, uz potporu Zagrebačke županije. Krupa ove godine obilježava 30 godina javnog rada.