Sudjelovalo je 12 karlovačkih KUD-ova i dva gostujuća

350 folkloraša nastupilo na 59. Karlovačkoj smotri izvornog folklora

VIŠE IZ RUBRIKE

    Zajednica organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac organizirala je danas u punoj dvorani Doma Oružanih snaga "Zrinski" 59. Karlovačku smotru izvornog folklora.

    Ova smotra bila je prikaz rada udruga, članica ZOAKD-a na očuvanju tradicijske kulture karlovačkog kraja. Sudjelovalo je 12 karlovačkih KUD-ova i dva gostujuća, ukupno 350 folkloraša. Inače, ZOAKD ove godine obilježava 70 godina rada i postojanja na području kulturnog amaterizma grada Karlovca, od 13. 9. 1948. godine. Kao krovna udruga okuplja 33 udruge, članice KUD-ovi, tamburaši, plesni ansambli, vokalne skupine, pjevački zborovi i likovni amateri. Na smotri su nastupili: KUD "Sveti Antun" Pokupska dolina, KUD župe "Sveti Rok" Skakavac", KUD "Zadobarje", KUD "Stative", HKUD "Sveti Ante Herceg Bosna" Tušilović, KUD "Mostanje", KUD "Sveta Ana Vučjak", KUD "Turanj", KUD "Mahično", KUD "Sveti Rok" Brežani, KUD "Sveti Antun" Zadobarje i KUD "Rečica". Kao gosti nastupili su KUD "Seljačka Sloga" Stošinci i KUD "Sveta Ana" Radikovci. U ime Grada Karlovca smotri je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko.