Prvi Karlovački

Školstvo – Osnivači će na svom području odlučiti kakva će biti nova Mreža škola

09.05.2019

Županija

Županija neće gasiti postojeće područne škole; stav Grada Karlovca je da su područne škole klica života u područjima u kojima se nalaze

Što i kakve novine bi trebala donijeti nova Mreža osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, hoće li doći do zatvaranja nekih manjih područnih škola, što će biti s prekapacitiranim školama, pitanja su koja se u posljednje vrijeme sve više mogu čuti u javnosti. Kako su nas izvijestili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u tijeku je postupak javnog savjetovanja o smjernicama za izradu Mreže škola, a nakon toga osnivači će na svom području odlučiti kakva će biti nova mreža, koju u konačnici za cijelu Hrvatsku donosi Vlada. U odgovoru iz resornog Ministarstva najprije tvrde.
Prije svega naglašavamo kako Ministarstvo ne zatvara škole, već, po eventualnom prijedlogu osnivača, može predložiti Vladi promjenu statusa škole (matična ili područna škola) unutar mreže škola. U tijeku je javno savjetovanje o smjernicama za izradu Mreže škola pri čemu je važno naglasiti kako smjernice ne daju popis mreže škola već podatke koji su ionako svima javno dostupni na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja u aplikaciji ŠeR-u (Školski e-Rudnik), te ciljeve koji proizlaze iz nacionalnih strategija ili podatke i smjernice koji proizlaze iz državnoga pedagoškog standarda koji je na snazi već gotovo deset godina. U spomenutim smjernicama ne piše ništa što bi govorilo u prilog onima koji tvrde da Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara škole, već je u smjernicama jasno istaknuto da je cilj kvalitetno obrazovanje dostupno svima, kažu nam u Ministarstvu i ističu.
Kada se završi cijela procedura izrade smjernica i kada završi javno savjetovanje, osnivači će na svome području odlučiti kakva će biti nova Mreža škola. Dakle, to je u nadležnosti osnivača, ističu u resornom Ministarstvu i zaključno pojašnjavaju.
Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Mrežu škola predlažu osnivači, a na temelju tog prijedloga i uz mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrađuje konačan prijedlog mreže za područje RH. Mrežu za područje Republike Hrvatske donosi Vlada.

Karlovačka županija neće gasiti postojeće područne škole zbog općeg društvenog značaja

Upit vezan uz ovu temu poslali smo i u Karlovačku županiju, koja je osnivač svim osnovnim školama, osim onima s područja grada Karlovca. U odgovoru kažu:
Treba objektivno sagledati nastojanja Ministarstva koje se prihvatilo ovog ne tako popularnog koraka racionalizacije školskih ustanova u cilju uštede i smanjenja troškova održavanja te unapređenja odgojno obrazovnog procesa. U tom smjeru i mi u Karlovačkoj županiji uz detaljne analitike i ono što je najbitnije uz preispitivanje javnosti ljudi koji žive na područjima gdje su male područne škole smještene sagledali smo sve pozitivne i negativne strane ukidanja postojećih područnih škola. Stanje u Karlovačkoj županiji je takvo da su neke područne škole po broju učenika gotovo brojne kao i matične škole, a pripajanje nije moguće zbog ili prevelikog broja učenika za kapacitet škole ili prevelika udaljenost koji bi tada učenici morali svakodnevno prolaziti. Većinom se u našim područnim školama nastava odvija od prvog do četvrtog razreda i u jednoj smjeni. Obzirom na položaje tih ustanova smatramo da su škole primjereno udaljene od mjesta stanovanja učenika uzimajući u obzir članak 69. Zakona o odgoju i obrazovanju, pojašnjavaju u Županiji i dodaju.
Obzirom na današnji način života i potrebu da škole uvode produženi boravak za učenike kontinuirano u suradnji sa svojim ravnateljima škola radimo na osiguranju optimalnih prostornih i kadrovskih normativa potrebnih za osiguravanje ujednačenih uvjeta rada kako u matičnim tako i u područnim školama.
U odgovoru iz Karlovačke županije još navode da su mišljenja da u ovom trenutku negativnog demografskog kretanja stanovništva kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u našoj županiji „broj“ nikako ne bi trebalo biti razlog ukidanja škole te tvrde.
Negativni demografski trendovi i migracijska kretanja trebali bi biti ključni za upravljanje Mrežom osnovnih škola. Mladim obiteljima treba dati sve preduvjete za ostanka u Republici Hrvatskoj i za nas konkretno u Karlovačkoj županiji. Karlovačka županija je jednim dijelom gorsko planinska te se susrećemo s iseljavanjem na tim područjima zbog nedostupnosti osnovnih uvjeta za život na tom području od kojih je jedan i škola. Stoga Karlovačka županija neće gasiti postojeće područne škole zbog općeg društvenog značaja dok ona ima dovoljan broj učenika za odvijanje odgojno obrazovnog procesa.
Iz Županije također poručuju da podržavaju i kontinuirano rade da svim učenicima omoguće jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja i jednake mogućnosti školovanja. Sukladno tome podižu opremljenost svih odgojno obrazovnih ustanova u skladu s trenutnim mogućnostima. Podsjećaju da već provode specifične ciljeve definirane smjernicama Ministarstva te osiguravaju optimalne uvjete za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastave u osnovnim školama i rad u jednoj smjeni kroz dogradnju postojećih objekata i izgradnju sportskih dvorana kao i provedbu radionica za darovite učenike vikendom i slično. Zaključno ističu da će podržati smjernice Ministarstva znanosti i obrazovanja u smislu unapređenja odgojno obrazovnog procesa u postojećim ustanovama, ali prvenstveno na zadovoljstvo svih žitelja i učenika Karlovačke županije.

Stav Grada Karlovca je da su područne škole klica života u područjima u kojima se nalaze

Grad Karlovac će, kao osnivač, pristupiti izradi prijedloga Mreže osnovnih škola na svom području. Preduvjet izrade kvalitetnog prijedloga Mreže biti će detaljna, sveobuhvatna snimka stanja i analiza potreba u svim matičnim i područnim školama. Pri tome je potrebno voditi brigu o geografskim specifičnostima, demografskim kretanjima, prometnoj povezanosti, održivosti i drugim elementima u cilju stvaranja optimalnih uvjeta u našim školama.
Prema tome, konkretne podatke o racionalizaciji školskih ustanova kojima je Grad Karlovac osnivač, a koje imaju manji broj učenika od optimalne škole (optimalna škola prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ima od 320 – 560 učenika, odnosno 16 -20 razrednih odjela), te moguća rješenja za škole koje imaju veći broj učenika, imati ćemo na raspolaganju tek nakon detaljne analize stanja, kažu nam u Gradskoj upravi i dodaju.
Trenutno na području grada Karlovca imamo dvije škole s većim brojem učenika od 560 učenika. Radi se o Osnovnoj školi Grabrik koju pohađa 694 učenika i Osnovnoj školi Dubovac koja ima 749 učenika. Stav Grada Karlovca je da su područne škole klica života u područjima u kojima se nalaze te ćemo s posebnom pažnjom pratiti izradu nove Mreže škola odnosno usklađenja s novim zakonom, izvijestili su iz Gradske uprave.(mm)ž

Foto: Igor Čepurkovski