Prvi Karlovački

Prezentacija na temu nadogradnje sustava e-dozvola

18.04.2019

Županija

Predstavljene su i izmjene koje slijede kroz promjenu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja

Danas je u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održana prezentacija na temu nadogradnje sustava e-dozvola i izmjena koje slijede kroz promjenu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja koju je organiziralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Karlovačka županija. U ime Karlovačke županije nazočile su zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević. U ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nazočila je voditeljica službe u Sektoru za nadzor Gordana Špehar Hafizović sa svojim suradnikom, koja je ujedno i prezentirala novosti. Prezentaciji su nazočili svi službenici koji rade na izdavanju akata o gradnji u Karlovačkoj županiji i Gradu Karlovcu te predstavnici javnopravnih tijela koji izdaju uvjete i potvrde na projekte kao i predstavnici jedinica lokalne samouprave na području Karlovačke županije. Novine se između ostalog odnose na e-konferenciju, digitalni potpis, elektroničku predaju zahtjeva te elektroničku oglasnu ploču.