Prvi Karlovački

Ivana Fočić nova je direktorica Inkasatora

09.11.2018

Karlovac

Dužnost direktorice počet će obnašati 16. studenog

Nova direktorica gradske tvrtke Inkasator je Ivana Fočić. Na natječaj su pristigle dvije prijave, a Nadzorni odbor odlučio je da je Ivana Fočić dala bolji program rada za četverogodišnji mandat i kvalitetnije odgovore na usmenom intervjuu i time ostavila bolji dojam na članove Nadzornog odbora.

Ivana Fočić imenovana je na mandat od četiri godine, a dužnost direkorice Inkasatora počet će obnašati 16. studenog.

– Sa novo imenovanom direktoricom Nadzorni odbor sklopit će Ugovor o radu sukladno važećim propisima i Odluci, stoji u priopćenju Inkasatora.