Prvi Karlovački

Analizirani uzorak vode s Foginovog kupališta nesukladan je sa standardima za ocjenu kakvoće vode

28.06.2019

Karlovac

O problematici onečišćenja rijeka oglasio se Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nakon izvršenog ispitivanja.

Ovih vrućih dana, vruća su tema i karlovačke rijeke, kao i njihovo onečišćenje te mogućnost kupanja. Nakon brojnih priopćenja, oglasio se Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije koji je proveo analizu uzoraka vode.

Uzorak uzet dana 26.lipnja 2019. godine na gradskom kupalištu „ FOGINOVO“ – rijeke Korana Karlovac, NE ODGOVARA odnosno prema rezultatima ispitnih pokazatelja je NESUKLADAN sa standardima za ocjenu kakvoće voda – Uredbe o kakvoći voda za kupanje. Analizirani uzorci vode nesukladni su sa standardima za ocjenu kakvoće voda temeljem Uredbe o kakvoći vode za kupanje zbog povećanog broja bakterije Escherichie coli. Radi se o kratkotrajnom onečišćenju. Escherichia  coli  su bakterije koji mogu izazvati probavne smetnje kod ljudi ukoliko se takva voda proguta. S epidemiološke strane ne preporučuje se kupanje u vodi koja sadržava povećani broj e. coli i nesukladna je standardima za ocjenu kakvoće vode predviđenima Uredbom o kakvoći vode za kupanje,

Uzeti su uzorci i rijeke Kupe u Ozlju, Jurovu, Mrežnice u Dugoj Resi i Mrežničkom brigu, Korane u Slunju i Dobre na Grdunu. Uzorci površinskih voda na navedenim lokacijama,  prema rezultatima ispitanih pokazatelja su izvrsne kakvoće.

Prije toga Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nije davao nikakva priopćena niti preporuke te su informacije koje građani dijele po društvenim mrežama netočne, napominje se u priopćenju.