Možemo! Karlovac

Županijski vijećnik Dubravko Golubić objavio odgovore od Hrvatskih cesta vezano uz cestu D6

VIŠE IZ RUBRIKE

Ima li kraja?

U svjetlu rekonstrukcije D6 čeka li nas ista trakavica i u Zvijezdi, pitaju.

Možemo! Karlovac objavio je odgovore koje je njihov županijski vijećnik Dubravko Golubić dobio od Hrvatskih cesta vezano uz cestu D6. Tražio je informacije o uporabnoj dozvoli i o rekonstrukcijama cesta koje su korištene i oštećene kao zaobilazni pravci pri radovima na D6.

Evo što navode u dopisu medijima:

-Smatramo da javnost treba imati točne informacije te ovim putem prenosimo odgovor Hrvatskih cesta i stavljamo ga u kontekst informacija koje javnosti daje gradonačelnik Mandić.

 1. O uporabnoj dozvoli za cestu D6:
  Hrvatske ceste, u svom dopisu od 26. 10. 2023., na pitanje vijećnika Golubića odgovaraju kako su 8.11.2022. podnijele zahtjev Gradu Karlovcu za organiziranje tehničkog pregleda i izdavanje privremene uporabne dozvole. Zahtjev je Grad Karlovac odbio 30.1.2023. Razlog odbijanja je odstupanje izvedenog stanja od projekta, uslijed prilagodbe projektnog rješenja s postojećim stanjem na terenu. Izvedene prilagodbe potrebno je legalizirati kroz izmjene i dopune dozvole.
  Hrvatske ceste i Vodovod i kanalizacija d.o.o. su naručile izmjene i nakon izmjene projekta ponovno će predati zahtjev za tehničkim pregledom i uporabnom dozvolom.
  U odgovoru nema informacije u kojoj je fazi izmjena projekta.
  U odgovoru nema informacije kada će se ponovno zatražiti izdavanje uporabne dozvole.
  U odgovoru nema informacije koja su to odstupanja od projekta, radi li se o većim ili manjim promjenama (građani većinom pretpostavljaju kako se uporabna dozvola ne izdaje zbog potrebe dorade i popravka dijelova ceste, a to zapravo nije tako).
  Ostaje otvoreno pitanje dorade dijelova građevine / ceste D6 koji kvalitetom ne zadovoljavaju očekivane standarde, a na što, otkako se prometnica koristi za promet, upozoravaju stanovnici koji je često koriste.
 2. O rekonstrukciji cesta koje su oštećene dok su služile kao zaobilazni pravci kod radova na D6 Hrvatske ceste u svojem odgovoru navode kako je Grad Karlovac 28.2.2022. uputio molbu za sanaciju oštećenih prometnica kojom je Grad tražio financiranje sanacija lokalnih prometnica, a koje su oštećene uslijed povećanog obima prolaska teškog tereta i intenzivnog prometovanja tijekom radova na D6. Grad Karlovac je procijenio da bi navedena rekonstrukcija oštećenih lokalnih prometnica vrijedila 4,7 mil kuna uvećana za PDV.
  Zamolba je odbijena uz obrazloženje kako se uređenje same prometnice moglo obaviti bez korištenja obilaznih pravaca jednostavnim zatvaranjem jedne trake privremenim semaforima, a da je ovo postalo nemoguće jer je uz uređenje prometnice odrađen projekt novog kanalizacijskog sustava.
  S obzirom da je ovo bio projekt Grada Karlovca i tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hrvatske ceste smatraju da zbog toga nisu krive što su se za vrijeme radova na D6 koristile i oštetile lokalne prometnice korištene kao obilaznice.

Postavlja se logično pitanje: je li moguće da nositelj investicije, Hrvatske ceste d.o.o., zaista nisu znale kad se investicija planirala da će se ispod ceste mijenjati i vodovodne, kanalizacijske i sve druge instalacije?
Ako su znale, a znale su, morale su planirati da se izvođenje ovih radova neće moći odvijati po postojećoj trasi D6 naizmjenično sa semaforima, već da će se morati koristiti i alternativni pravci po lokalnim prometnicama.
Iako je ovaj odgovor Grad Karlovac dobio 6.5.2022. godine, na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 9.6.2022. gradonačelnik Mandić na aktualnom satu kaže:
“Što se tiče cesta mi smo dobili odbijenicu od Hrvatskih cesta za sanaciju obilaznih pravaca. Njihovo objašnjenje je zakonito u konačnici – a to je da ne mogu ulagati u tuđe.”
Je li ovo ispravno objašnjenje odbijenice?
Reći da se ne želi ulagati u tuđu imovinu i odbijati odgovornost kao partner u projektu, nije isto. Zbog čega gradonačelnik Mandić štiti Hrvatske ceste?
Ugovorom između Hrvatskih cesta i izvođača radova definirano je kako je izvođač radova obavezan sanirati sve štete nastale uslijed građenja i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.
Pitamo se zašto nije aktivirana ova odredba ugovora?
Na konferenciji za novinare koju smo održali 30.1.2021. godine tražili smo da se odmah po završetku radova krene u sanaciju i rekonstrukciju oštećenih lokalnih prometnica.
Grad Karlovac očito nije bio na to spreman i rekonstrukcije se čekaju, a stanovništvo pati.
Prema dostupnim podacima vidi se kako Grad kasni i luta, podnosi zahtjeve za građevinske dozvole, pa sam sebi kasnije odbija izdavanje istih i tako u nekoliko krugova.
Sa zaprepaštenjem se pitamo što se to događa?
Kakvi su to međuljudski odnosi u pitanju na koje se izgovara gradonačelnik Mandić, a koji sprečavaju donošenje ispravnih odluka i konačan početak radova!?!?!?

Dubravko Golubić je na sjednici Županijske skupštine u 7. mjesecu 2021. godine podsjetio na sastanak iz studenoga 2019. godine na kojem je bivši župan Jelić organizirao sastanak s gradonačelnikom Mandićem, tadašnjim ministrima Butkovićem i Čorićem i direktorom Hrvatskih cesta na kojem je dogovoreno da će koordinaciju projekta rekonstrukcije preuzeti Damir Mandić. Ovo imenovanje je i bilo logično jer je 45% cjelokupne investicije snosilo gradsko poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Koordinator nije uspio; koordinirati projekt rekonstrukcije D6 bio je preveliki zalogaj!

Ali ako iz arhive izvučemo Zapisnik sa sastanka održanog 16. listopada 2019. u Uredu gradonačelnika između predstavnika Grada, Hrvatskih cesta i Vodovoda i kanalizacije u kojem izrijekom piše: “predstavnici Grada Karlovca zadnja tri tjedna obilaze lokaciju i intenzivno amortiziraju nezadovoljstvo građana na čijem području se radovi izvode”, možda je zapravo uloga koordinatora savršeno odrađena tada i savršeno se odrađuje sve do danas.

A prometnica D6 je u lošem stanju, već smo upozoravali: poklopci pojedinih kanalizacijskih šahtova ispadaju, na jednom mjestu na cesti šaht koji je ispao i izazvao prometnu nezgodu je jednostavno „zabetoniran“ i više ga nema; cesta je opasna za bicikliste, a biciklistička staza nije projektirana i izvedena, kanalizacija nije izvedena onako kako je prvobitno bilo planirano i prezentirano stanovnicima, a lokalne ceste korištene kao zaobilazni pravci su i dalje oštećene i dalje čekaju na rekonstrukciju.

U svjetlu svega navedenog o rekonstrukciji D6, danas se pitamo tko koordinira radove koji se odvijaju trenutno u Zvijezdi i drugim dijelovima grada? Hoće li i ovdje uloga Grada biti amortizirati nezadovoljstvo građana?

Čeka li nas ista “trakavica” kao s projektom D6 prometnica, navodi se u priopćenju poslanom medijima iz Možemo! Karlovac.