Prvi Karlovački

Županija u idućoj godini osigurala milijun i 150 tisuća kuna za 59 programa u kulturi

02.12.2019

Županija

Karlovačka županija je objavila rezultate poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za iduću  godinu. Ukupno će za tu namjenu u županijskom proračunu  biti izdvojeno milijun i 150 tisuća kuna.

Ukupno nam se s područja cijele županije prijavilo 67 programa koji su bili po potkategorijama. Dakle, od  filmske umjetnosti, filmskog stvaralaštva, kulturno umjetničkih djelatnosti, folklora, manifestacija i slično. Radi se o događajima i programima od županijskog značaja i šire. Svakako treba spomenuti i Kulturno vijeće Karlovačke županije koje je ocjenjivalo kvalitetu  po strogo utvrđenim kriterijima te je za financiranje predložilo 59 programa, kaže županijska pročelnica za školstvo Marija Medić i nastavlja.

Nakon toga je u skladu s prijedlogom Kulturnog vijeća kao struke, župan donio odluku o  dodjeli financijske potpore. Tako je 949 tisuća i 500 kuna za prije navedene programe, 70 tisuća kuna odobreno je za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara te 130 tisuća kuna za uređenje i opremanje ustanova i udruga kulture. To su prije svega muzeji, kazalište, knjižnica i slično. Nadamo se da će ti kulturni programi kao i do sada biti na jednoj kvalitetnoj i zavidnoj razini i da će prije svega promovirati kulturu u Karlovačkoj županiji i šire. (m.m.)