I na Županijskoj skupštini pitanje o stručnom skupu „Srbi u Drugom svjetskom ratu“

Županica: „O skupu smo saznali iz medija, Agencija za odgoj i obrazovanje odlučila da skupa u Karlovcu neće biti"

VIŠE IZ RUBRIKE

Otkazano!

Potrebno je revidirati kompletni program stručnog skupa, nazive predavanja i predavače, izmjestiti iz Karlovca održavanje stručnog skupa, citirala je županica zaključak Agencije

Znanstveni skup „Srbi u Drugom svjetskom ratu“, koji je u Karlovcu trebao biti održan od 3. do 5. srpnja, a organizirala ga je Agencija za odgoj i obrazovanje neće biti održan, obavijestila je županica Martina Furdek Hajdin.

Pitanje o skupu nakon jučerašnje sjednice Gradskog vijeća gdje ga je postavio vijećnik DP-a Alenko Ribić, danas je postavio i županijski vijećnik Ivan Požega (HDZ). On je napomenuo da se o skupu raspravljalo na Odboru za branitelje, te je kazao da je zaključeno da nije problem samo održavanje skupa, već i tema i neki od predavača.

-Mi smo iz medija saznali o samom skupu nitko se nama nije nikada obraćao ili po pitanju sudjelovanja ili izdavanje nekakve dozvole. Mi jesmo alarmirali s obzirom na naziv, a ujedno na sam program i onda na sudionike. Znači obratili smo se Agenciji za odgoj i obrazovanje i mogu reći da je skup otkazan na Upravnom vijeću koje je jučer održano i mogu iščitati dva, tri zaključka. Zaključak je Agencije za odgoj i obrazovanje (koja je bila nositelj i odobrila je sam skup) da se „planirani stručni skup mora odgoditi“. „Potrebno je revidirati kompletni program stručnog skupa, nazive predavanja i predavače, izmjestiti iz Karlovca održavanje stručnog skupa i nakon revizije programa stručnog skupa dostaviti Upravnom  vijeću program sa sažecima predavanja prije davanja nove suglasnosti za održavanje skupa.“ Dakle, u Karlovcu, to je trebalo biti od 3. do 5. srpnja neće se skup održati i smatram da je bio u najmanju ruku provokativan, a prema tome i vjerojatno štetan, odgovorila je županica Martina Furdek Hajdin.