Prvi Karlovački

Županica Martina Furdek-Hajdin istaknula pozitivne demografske mjere Karlovačke županije

Autor: Miloš Milovanović

18.02.2021

Županija

Županija provodi čitav niz demografskih mjera, a jedna od njih je i naknada za novorođenčad za koju smo ove godine osigurali  milijun i 400 tisuća kuna, a u listopadu smo uveli i jednu novost, gdje smo uz novčanu pomoć za svako novorođenče osigurali paket u vrijednosti 700 kuna, naglašava županica

Tijekom 2020.godine u Karlovačkoj županiji je sklopljeno 190 građanskih brakova i 155 vjerskih brakova. Karlovačka županija ima svoje matične urede u gradu Karlovcu, Ozlju, Ogulinu, Duga Resi, Slunju te općini Vojnić. U istima je sklopljeno sljedeći broj brakova: Karlovac – 108 brakova u građanskom obliku i 79 brakova u vjerskom obliku, Vojnić – 13 brakova u građanskom obliku, 3 braka u vjerskom obliku, Ozalj -10 brakova u građanskom obliku, 7 u vjerskom obliku, Slunj – 14 brakova u građanskom obliku, 11 u vjerskom obliku, Ogulin – 23 braka u građanskom obliku, 23 u vjerskom obliku, Duga Resa – 22 braka u građanskom obliku, 32 u vjerskom obliku. Uočen je zanimljiv trend porasta sklapanja građanskih brakova pred matičarem u odnosu na vjerske. Međutim, značajnijem porastu građanskih brakova vjerojatno je pridonijelo i vrijeme pandemije i činjenica da uslijed toga nema svadbenih svečanosti.

U 2020.godini rođeno je 950 djece u Karlovačkoj županiji i to većinom u karlovačkoj i ogulinskoj općoj bolnici. Usporedivši sa 2019. kada je rođeno 961 dijete, došlo je do manjeg pada, međutim u prosincu 2020.godine je rođeno više djece nego u prosincu 2019.godine. Tijekom siječnja 2021.godine je u Karlovačkoj županiji rođeno ukupno 48 djece.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin ovom prigodom je istaknula:

Karlovačka županija provodi čitav niz demografskih mjera, a jedna od njih je i naknada za novorođenčad za koju smo ove godine osigurali  1,400 000 kuna. U listopadu prošle godine uveli smo i jednu novost, gdje uz novčanu pomoć za svako novorođenče smo osigurali paket u vrijednosti 700kuna. Najvažnije nam je da roditelji u Karlovačkoj županiji znaju da i nakon rođenja djeteta ne prestaje briga. Naše pozitivne demografske mjere uključuju sufinaciranje izgradnje ili adaptacije postojećih vrtića, ulažemo u obnovu škola, birnemo o stambenom zbrinjavanju mladih, osiguravamo stipendije za učenike i još brojne druge demografske mjere.

Napomenimo i kako je i Karlovačka županija pristupila korištenju aplikacije e-novorođenče. Kako je istaknula pročelnica UO za opću upravu Ines Pavlačić, Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je uslugu e-novorođenče koja omogućava upis djeteta u maticu rođenih i evidenciju državljanstva, dojavu podataka o djetetu u OIB sustav, dostavu statističkih podataka Državnom zavodu za statistiku, prijavu prebivališta djeteta, prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje te podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ujedno, putem ove aplikacije može se podnijeti i zahtjev Karlovačkoj županiji za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete. Na ovaj način postupak se ubrzava i  usluge se pružaju na jednom mjestu, te roditelji mogu sve obaviti u matičnom uredu putem navedene aplikacije ili putem sustava e-građani, dakle uz sve navedeno podnijeti i zahtjev za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete prema Županiji.