U 2019. izdano 4787 dokumenata u Odsjeku za graditeljstvo i preko 600 u Odsjeku za planske poslove i zaštitu okoliša

Značajan porast izdanih akata za gradnju u Karlovačkoj županiji

VIŠE IZ RUBRIKE

    Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za graditeljstvo u Karlovačkoj županiji tijekom 2018. godine izdao je 4651 dokument unutar svoje nadležnosti.

    Novi rezultati, koji se odnose na cijelu 2019. godinu, ukazuju da je i dalje trend porasta broja izdanih dokumenata. Prema statističkim podacima i analizi provedenoj unutar Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, utvrđeno da je u 2019. godini iz Upravnog odjela prema strankama obrađen i završen 4787 dokument u Odsjeku za graditeljstvo i preko 600 u Odsjeku za planske poslove i zaštitu okoliša. Navedeni podaci proizašli su iz mjesečnih izvještaja koje su svi djelatnici dužni slati pročelnici te iz podataka koji su dostupni unutar sustava e-dozvola. Tako je u 2019. godini u Karlovačkoj županiji izdana 273 građevinska dozvola, 22 više u odnosu na 2018. godinu, 28 lokacijskih dozvola, 68 uporabnih dozvola za koje je proveden tehnički pregled i 686 posebnih uporabnih dozvola, za koje nije potrebno provoditi tehnički pregled. Doneseno je Rješenje o izvedenom stanju za 1019 predmeta - legalizacija. Važno je napomenuti da je tijekom 2019. preko 1500 predmeta koji su bili obrađivani u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u Zagrebu, a koje Agencija nije riješila, vraćeno natrag u županijski upravni odjel te je na taj način došlo do dodatnog neplaniranog opterećenja Karlovačke županije. Donesen je i značajan broj ostalih vrsta dokumenata iz nadležnosti Odjela. U odnosu na 2017. godinu, kad je prosječan broj provedenih postupaka i izdanih dokumenata iznosio po djelatniku na godišnjoj razini 124.5, u 2018. godini je taj broj narastao na 360 riješenih predmeta po djelatniku, što je gotovo tri puta veći broj riješenih predmeta nego u 2017. godini. Isti način brzog rješavanja nastavio se i u 2019. godini i to s gotovo upola manje djelatnika koji rade na navedenim poslovima u odnosu na 2017.godinu.

    Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša je između ostalog rješavao i niz dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša i zaštitu prirode te je ukupan zbroj izdanih dokumenata premašio 600, što govori o velikoj efikasnosti. Tijekom 2019. godine došlo je i do zakonskih izmjena te nadogradnje sustava e-dozvola koje su donijele mnoge promjene i potrebu usklađenja svih koji sudjeluju u procesu razvoja investicija te u samoj gradnji. Upravni odjel nastavio je pružati intenzivnu podršku mnogobrojnim investitorima i prije samog podnošenja zahtjeva za postupke unutar nadležnosti Odjela, na način da je od same ideje do visoke faze realizacije projekta sudjelovao i predlagao najbolje varijante rješenja. Djelatnici Odjela također su pripremali investitore i projektante za što bržu pripremu dokumentacije, za postupke koji su uslijedili. Akti za gradnju su preduvjet za realizaciju svakog projekta.

    -U 2020. godini nastavit ćemo raditi ovakvim pozitivnim rastom riješenih predmeta na zadovoljstvo svih zainteresiranih stranaka te ćemo i nadalje poticati da nam se investitori i projektanti javljaju u samom početku realizacije projekata, kako bismo prevenirali i eliminirali neugodne posljedice koje proizlaze iz nedovoljne komunikacije i nepoznavanja pravnih propisa, kazala je pročelnica Marina Jarnjević. (b.o.)