Ravnopravnost spolova prema Vijeću Europe

Žene su nedovoljno zastupljene u vlasništvu nad medijima, proizvodnji informacija i na mjestima odlučivanja

VIŠE IZ RUBRIKE

Žene u medijima

U Europi žene predstavljaju samo oko četvrtinu osoba o kojima se čuje, čita ili se vidi u vijestima, rijetko su zastupljene u svojstvu stručnjaka, a u nekim područjima još uvijek dominiraju muškarci (npr. vijesti s naslovnih stranica, politika i vlada, gospodarstvo).

U europskim društvima mediji, uključujući internet i društvene mreže, igraju važnu ulogu i kao izvor informacija i kao oblikovatelji mišljenja. Postoji dimenzija rodne ravnopravnosti vezana uz medije kao profesiju kao i uz medijske sadržaje. Što se tiče medija kao profesije, žene su nedovoljno zastupljene u vlasništvu nad medijima, proizvodnji informacija i na mjestima odlučivanja. Rodne nejednakosti još su očitije u medijskom sadržaju: žene su nedovoljno zastupljene i iz kvantitativne i iz kvalitativne perspektive.

U Europi žene predstavljaju samo oko četvrtinu osoba o kojima se čuje, čita ili se vidi u vijestima, rijetko su zastupljene u svojstvu stručnjaka, a u nekim područjima još uvijek dominiraju muškarci (npr. vijesti s naslovnih stranica, politika i vlada, gospodarstvo). Osim toga, postojanost rodnih stereotipa u medijskom sadržaju, prevalencija seksističkog govora mržnje u društvenim medijima, nedostatak kontrastereotipa i često senzacionalističko medijsko izvještavanje o pitanjima kao što je nasilje nad ženama, pitanja su koja treba hitno riješiti, stav je Vijeća Europe.

Godine 2013. Odbor ministara usvojio je Preporuku o ravnopravnosti spolova i medijima, u kojoj je navedeno 16 mjera koje treba provesti u šest područja: politika i zakonodavstvo o ravnopravnosti spolova, pokazatelji, pružanje informacija i promicanje dobrih praksi, kanali odgovornosti, istraživanje i objavljivanje te medijska pismenost i aktivno građanstvo. Sveobuhvatni priručnik za potporu provedbi ove Preporuke od strane država članica objavljen je 2015. Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, uključujući u medijima, jedan je od prioritetnih ciljeva Strategije Vijeća Europe o ravnopravnosti spolova.

Upravni odbor Vijeća Europe za medije i informacijsko društvo (CDMSI) također radi na pitanjima ravnopravnosti spolova te je poduzeo niz aktivnosti na tu temu.

Internet igra sve veću ulogu u svakodnevnim aktivnostima europskih građana. Stoga je ključno da ovo okruženje bude sigurno, otvoreno i pogodno za sve bez diskriminacije. Strategija upravljanja internetom Vijeća Europe za razdoblje 2016. – 2019. ima za cilj, primjerice, nadzirati radnje poduzete za zaštitu svih, a posebno žena i djece, od internetskog zlostavljanja, kao što je cyber uhođenje, seksizam i prijetnje seksualnim nasiljem.

Također je potrebno uzeti u obzir etičke izazove algoritama i umjetne inteligencije te izbor vrste podataka koje koristi algoritamski model učenja. Umjetna inteligencija postavlja posebne izazove u pogledu jednakosti između žena i muškaraca i rodnih stereotipa. Korištenje algoritama vjerojatno će proširiti i ojačati postojeće stereotipe, produžujući tako diskriminaciju i seksizam. Osim toga, ozbiljna podzastupljenost žena kao studentica i stručnjakinja u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (16% u EU) također postavlja pitanje njihove isključenosti iz područja koje je gospodarski dinamično i moćno.

Mediji, kao i upravljanje internetom i umjetna inteligencija imaju značajan utjecaj na rodnu ravnopravnost. Posebne mjere za osiguranje rodne ravnopravnosti, kao i integracija perspektive rodne ravnopravnosti u ovim područjima su stoga ključne kako bi se osiguralo da su ti sektori uistinu uključivi i da doprinose društvenim promjenama.