Čistoća Karlovac

Zbog blagdana odvoz otpada pomiče se za jedan dan

VIŠE IZ RUBRIKE

Novi raspored

Raspored primopredaje komunalnog otpada dostupan je i na www.cistocaka.hr

S obzirom da  1. studenog, blagdan Svih svetih, pada na srijedu te je neradni dan, podsjećamo građane korisnike usluga Čistoće Karlovac, kako će, sukladno Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2023. godinu, odvoz komunalnog otpada biti organiziran s danom pomaka, odnosno dan kasnije.

Tako će umjesto u srijedu, 1. studenog odvoz biti organiziran u četvrtak, 2. studenog. Umjesto u četvrtak 2. studenog odvoz komunalnog otpada bit će organiziran u petak 3. studenog, dok će u subotu 4. studenog biti odvoz komunalnog otpada od petka.

Raspored primopredaje komunalnog otpada dostupan je i na www.cistocaka.hr

U srijedu, 1. studenog, reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.