Prvi Karlovački

Završna konferencija projekta Pomažem drugima – pomažem sebi II

Autor: Ivica Pilaković

15.06.2022

Županija

ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - Faza || Operativni program Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Nositelj projekta bio je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac a projekt se provodio u periodu od 26. veljače 2021. do 26. svibnja 2022. Područje provedbe projekta bio je Grad Karlovac te općine Lasinja, Draganić i Vojnić.

Završna konferencija održana je 25.05.2022. godine od 10:30 do 12:00 sati u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Karlovac. Prezentirani su mjerljivi ishodi projektnih aktivnosti, te utjecaj istih na kvalitetu života obje ranjive skupine: dugotrajno nezaposlene žene i starije i nemoćne osobe.

Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda te 15% iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.534.000,00 kn.

Partneri na projektu bili su: Centar za socijalnu skrb Karlovac Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić Grad Karlovac Općina Draganić

Projektne usluge doprinijele su smanjivanju rizika socijalne isključenosti i unapređenju kvalitete života 430 starijih i nemoćnih osoba. Osim usluga pomoći u kući starijim osobama pružena je kontinuirana psihosocijalna podrška razgovorom. Starije osobe su tijekom trajanja projektnih aktivnosti na mjesečnoj razini dobile paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Za izvršavanje projektnih usluga u tijeku 12 mjeseci bila je zaposlena ukupno 51 žena – pripadnica ranjivih skupina. Trideset zaposlenih žena bilo je uključeno u obrazovne aktivnosti – osposobljavanja i stekle su javnu ispravu obrazovne institucije. Osamnaest žena je završilo program osposobljavanja za računalnog operatera a dvanaest žena završilo je program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice.