Udruga slijepih Karlovačke županije

Završila treća godina provedbe trogodišnjeg programa ''Želim dom, a ne Dom"

VIŠE IZ RUBRIKE

Briga o starijim i nemoćnim

Program je obuhvatio 35 korisnika treće životne dobi

Treća godina provedbe trogodišnjeg programa ''Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi'' završila je 31. svibnja. Program je to koji odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Program obuhvaća 35 korisnika treće životne dobi. Opći cilj programa je stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga te pružanjem kvalitetnih inovativnih usluga iz različitih životnih područja omogućiti korisnicima što duži boravak u vlastitim domovima.

Specifični ciljevi programa: poboljšanje kvalitete života korisnika u njihovim domovima, povećanje stupnja mobilnosti korisnika, veća  informiranost korisnika o vlastitim zakonskim pravima te jednostavnije ostvarivanje istih, poboljšanje psihičkog stanja i lakše prihvaćanje gubitka osjetila vida kod korisnika, poboljšanje zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika, sustavno poboljšanje kvalitete usluga i skrbi za članove Udruge, povećanje zaštite i sigurnosti korisnika u vlastitim domovima, povećanje stupnja socijalizacije korisnika i sudjelovanja u društvenom životu korisnika, stvaranje osjećaja korisnosti i poticanje kreativnog izražavanja i senzibilizirana lokalna javnost o potrebama slijepih osoba u  zajednici

Provedenim aktivnostima Udruga je omogućila svojim korisnicima kvalitetniji život i bolje životne uvijete te ih time zadržala u njihovim domovima, što je za slijepe osobe treće životne dobi iznimno važno. Stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga, odnosno nastavkom suradnje s dosadašnjim partnerima i suradnicima provodile su se i pružale inovativne usluge posebice prilagođene potrebama slijepih osoba.

Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program je nudio i niz socijalnih usluga koje su se provodile kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza, pratnje, dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći pri uporabi pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom, rekreacijsko kuglanje za slijepe, te rekreacija za članice. U suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja, djelatnici udruge provodili su i terenske obilaske korisnika, u svrhu informiranja o zakonskim pravima, te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje, te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.

Program se provodio uz pokroviteljstvo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grada Karlovca, Grada Duga Resa, Grada Slunja i Općine Rakovica.