Početkom 2019. godine, Udruga slijepih Karlovačke županije započela je s provedbom novog trogodišnjeg ciklusa istoimenog programa

Završen trogodišnji program Udruge slijepih Karlovačke županije "Ruka koja vodi"

VIŠE IZ RUBRIKE

    Program "Ruka koja vodi", asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima provodi se u Udruzi slijepih Karlovačke županije neprekidno od 2013. godine u trogodišnjim periodima provedbe. S 31. prosincem 2018. godine završila je i treća godina drugog niza provedbe. Program je u cijelosti bio financiran od strane Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih sa 100.398,00 kuna godišnje. Opći cilj programa je povećanje samostalnosti, te stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete življenja slijepih osoba korištenjem usluga videćeg asistenta. Usluge videćeg pratitelja koristila su 22 korisnika s područja grada Karlovca i Duge Rese. Ciljana skupina korisnika programa bili su članovi Udruge treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim supružnikom, koji žive na gradskom području, te im je zbog oštećenja vida neophodna pomoć videćeg asistenta kako bi im se osigurale socijalne usluge, i zadovoljile svakodnevne potrebe. Ujedno, ciljanu skupinu činile su osobe koje su oslijepile u kasnijoj fazi života, te kao takve nisu imale mogućnost rehabilitacije kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova. Videća pratiteljica Ivana Canjar korisnicima u sklopu programa pružala je sljedeće usluge: prijevoz i pratnja u obavljanju socijalnih aktivnosti, svakodnevne aktivnosti poput odlaska k liječniku, ljekarniku, u poštu, banku, nabavku namirnica, kao i odlazak u kulturno-zabavne ustanove, obavljanje administrativnih poslova, pomoć u čitanju pošte, dokumenata, liječničkih nalaza, doznaka i drugih materijala na crnom tisku, omogućeno pisanje za potrebe korisnika, edukacija za obavljanje kućanskih poslova, čišćenje, pranje, pospremanje, sukladno vlastitim mogućnostima te je korisnicima omogućena usluga dostave lijekova, namirnica i drugih potrepština na kućnu adresu. Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika. Početkom 2019. godine, Udruga slijepih Karlovačke županije započela je s  provedbom novog trogodišnjeg ciklusa istoimenog programa, čime se nastavlja kontinuirano pružanje usluga videćeg pratitelja. Program financira Ministarstvo demografije, obitelji, socijalne politike i mladih sa 101.776,00 kuna godišnje. (b.o.)