Započinje rekonstrukcija Doma zdravlja Ozalj

VIŠE IZ RUBRIKE

    Na Aktualnom satu Županijske skupštine HDZ-ov vijećnik Ivica Gloeckner interesirao se za  projekte na području grada Ozlja.

    -Znamo da će Dom zdravlja u Ozlju ići u rekonstrukciju, u kojoj je to fazi. Isto tako poznato je da je u pripremi projektna dokumentacija za izgradnju školske sportske dvorane, pa me interesira što je učinjeno. Također raspolažem informacijom da se u Ozlju planira graditi nova zgrada hitne medicinske pomoći, što će našem ozaljskom kraju bitno pomoći.

    Odgovorila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

    -To je Dom zdravlja koji se u 10 godina pa čak i nešto manje od temeljnih medicinskih djelatnosti opće medicine i stomatologije proširio i za područja ginekologije, djelatnosti fizikalne terapije, oftalmologije i radiologije. Naravno, da tih pet dodatnih djelatnosti nema dovoljno prostora. Karlovačka županija će iz decentraliziranih sredstava u ovoj godini  izdvojiti 2 milijuna kuna te se upravo danas raspisuje natječaj za dogradnju Doma zdravlja u Ozlju. Za školsku sportsku dvoranu pri Osnovnoj školi „Slava Raškaj“ pripremamo jedan dokument na novu perspektivu. Nadamo se da će se kroz  mrežu škola Republika Hrvatska uvrstiti za mogućnost rada u jednoj smjeni, a time i produženog boravka. U tu svrhu, budući da škola u Ozlju radi u dvije smjene, potrebne su još tri učionice i u okviru toga sportska dvorana. Dakle pripremamo projekt za novu perspektivu te je u tijeku izrada glavnog projekta i ostale dokumentacije. Što se pak tiče nove zgrade hitne medicinske službe, također u novoj perspektivi očekujemo natječaj, budući da je građevinska dozvola izdana. (m.m.)