Prvi Karlovački

Započelo provođenje trogodišnjeg projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Karlovac

11.09.2019

Karlovac

Turistička zajednica zajedno s Gradom Karlovcem osigurala 160 tisuća kuna u proračunu za prvu godinu provođenja

Turistička zajednica grada Karlovca, u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Karlovac.

Radi se ustvari o modelu razvoja destinacije koji je zacrtan Strategijom razvoja turizma grada Karlovca od 2012. – 2020. godine. Ono što je ključno kod integralnog upravljanja kvalitetom da se temelji na četiri ključna čimbenika: prvenstveno zadovoljstvu lokalnog stanovništva kvalitetom života, zatim zadovoljstvu turista, pa zadovoljstvu svih dionika turističke ponude i naravno kvaliteti okoliša, kaže direktorica Marina Burić.

Cilj projekta je ostvariti suradnju i sinergiju u destinaciji, bolju komunikaciju i poticaj na kvalitetu među svim partnerima koji će turizam grada Karlovca učiniti konkurentnijim i prepoznatljivijim na turističkom tržištu. Dakle IQM Destination Karlovac je  projekt koji će povezati privatno i javno partnerstvo kako u destinaciji, tako i u okruženju te u konačnici podignuti razinu kvalitete i zasigurno rezultirati boljim ekonomskim učincima za sve dionike u destinaciji.

Trenutno smo u fazi prikupljanja mišljenja lokalnog stanovništva te je anketa u opticaju već nekih dva mjeseca jel ono što nam je ključno; želimo vidjeti što u stvari očekuju stanovnici grada Karlovca, kakav turizam žele i da li ga uopće žele. To nekakvo nulto mjerenje koje ćemo ponoviti kroz neko vrijeme jer će projekt trajati tri godine. Također smo održali i radionice po kategorijama za hotele i hostele, za privatni smještaj, za atrakcije, turističke agencije i za ugostitelje, rekla je direktorica.

Dodala je da je u tijeku javni poziv na koji se mogu javiti svi oni koji žele sudjelovati u projektu, a jučer je potpisan i prvi ugovor. Potom kreću individualne konzultacije s prijavljenim dionicima. Sve je besplatno budući da je Turistička zajednica zajedno s Gradom Karlovcem osigurala sredstva u iznosu od 160 tisuća kuna u proračunu za prvu godinu provođenja.

Očekuje nas mjerenje kvalitete svakog pojedinog subjekta da bismo u konačnici znali razinu, odnosno ocjenu koju trenutno ima Karlovac i da ju možemo pratiti kako će napredovati kroz period trajanja ovog projekta, zaključila je Burić. (m.m.)