OŠ Netretić

Za sanaciju klizišta uz OŠ Netretić 11,1 milijun kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

Velika šteta

Klizište je uzrokovano potresom

Karlovačka županija je pravovremenom prijavom projekata na raspoložive natječaje Fonda solidarnosti osigurala bespovratna financijska sredstava za sanaciju brojnih objekata, od zgrada javne namjene, infrastrukture, do kulturne baštine.

Kako su potresi uzrokovali velike materijalne štete na građevinama i infrastrukturi, tako su uzrokovali i pojavu prirodna klizišta, odnosno eroziju tla.

Klizišta uzrokuju velike štete na prometnicama i objektima. Zbog aktivnog klizišta uzrokovanog potresom uz OŠ Netretić došlo je do oštećenja potpornog zida, igrališta, aneksa zgrade škole, septičke jame i pomoćnih objekata. Kako bi se sanirala nastala šteta, Karlovačka županija prijavila je novonastalu situaciju na Fond solidarnosti. Kvalitetnom prijavom, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je putem Fonda solidarnosti, odobrilo je 11,1 milijuna kuna za izradu dokumentacije i radove na sanaciji nastalog klizišta pri Osnovnoj školi Netretić.

-S dobivenim sredstvima, provest će se sanacija na način da će se izgraditi novi potporni zid koji će se temeljiti na pilotima sa geotehničkim sidrima. Također, sanirati će se aneks zgrade škole, podbetonirat temelji, sanirati nosivi zidovi i međukatna konstrukcija zgrade. Na ovaj način zaštiti ćemo okolne građevine i objekte od daljnjeg urušavanja tla i omogućiti sigurno korištenje škole i igrališta, istaknula je županica Martina Furdek Hajdin.

-Trenutno se čeka suglasnost Ministarstva na dokumentaciju i javnu nabavu, očekujemo da će postupak javne nabave biti raspisan krajem godine. Obzirom da su rokovi za realizaciju izuzetno kratki, ovim putem pozivam građevinski sektor, posebice lokalne tvrtke, da se jave na nadmetanje, kazala je županica Martina Furdek Hajdin.

Ravnatelj OŠ Netretić Miodrag Popović zahvalio je Karlovačkoj županiji na neprestanoj brizi za školu, kako u ovoj situaciji tako i općenito. Naglasio je kako je pred samo dva mjeseca, Karlovačka županija otvorila novu školsku sportsku dvoranu uz PŠ Jarče polje.