Prvi Karlovački

Za sada nema opasnosti od poplave, Kupa u Karlovcu u 10 sati 449 cm

06.11.2019

Karlovac

Vodostaj Kupe u Pribanjcima i Kamanju u padu

Prema visini vodostaja Kupe koji u Karlovcu trenutno iznosi 449 centimetra, bez obzira na obilnu kišu, ne očekuje se da bi danas mogla biti objavljena pripremna mjera obrane od poplave, jer vodostaj neće dosegnuti 500 centimetara kad se proglašava taj stupanj obrane, kazali su u karlovačkoj ispostavi Hrvatskih voda. Vodostaj Kupe u Karlovcu u 10 sati iznosio je Karlovcu 449 cm i u porastu je za 16 cm. Vodostaj Kupe u Pribanjcima je 150 centimetara i u padu je za 5 centimetara, u Kamanju iznosi 479 centimetara i u padu je za 3 centimetra. Vodostaj Korane u 10 sati u Karlovcu iznosio je 344 centimetra i u porastu je za 15 centimetara. (b.o.)